Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Du kan i sökrutan nedan vid förstoringsglaset skriva in namnet på den organisation du söker efter.

Under Nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckeltalsutfall för ändamålsuppfyllelse och administration (treårsgenomsnitt).

Under Ge en gåva hittar du information om 90-konto PG och BG samt 90-Swishnummer. Här finns också information om hur länge organisationen haft 90-konto.

Vilka ändamål kan man ge till?

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information. Under respektive organisation finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Du kan genom sökfunktionen göra urval utifrån vilket ändamål eller verksamhetsområde organisationen har. Under region kan du söka utifrån vilken del av världen organisationen är verksam i, Sverige eller utomlands/världsdel.

Här kan du Swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

 

Alla ändamål
Alla verksamhetsområden
Alla regioner
Rensa filter
Resultat:
Visar 455 aktiva konton

A World of Friends

070-542 57 74 www.aworldoffriends.se info@aworldoffriends.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

Action Aid International Sweden

08-615 55 50 www.actionaid.se info@actionaid.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

ADRA Sverige

08-545 297 70 www.adra.se info@adra.se
Ge en gåva

Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom att förbättra fattiga människors ekonomiska och fysiska förhållanden samt att skapa möjligheter för dem att uppnå sin fulla potential i samhället. ADRA Sverige arbetar med långsiktig utveckling och vill ge utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Afrikagrupperna

08-442 70 60 www.afrikagrupperna.se post@afrikagrupperna.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

AjaBajaCancer

072-370 70 80 www.ajabajacancer.se info@ajabajacancer.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens vision är att ingen ska känna sig ensam när ett barn drabbas av cancer. Föreningen arbetar för att underlätta vardagen för familjer som drabbats av barncancer eller en närliggande sjukdomsbild med cancerrelaterade behandlingsformer. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: a) skapa mötesplatser, b) förenkla familjers sjukdomsvistelser, c) ge personligt stöd, d) omvärldsbevakning.