Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Vilka ändamål kan man ge till?

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information. Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Du kan genom sökfunktionen söka efter vilket ändamål eller verksamhetsområde organisationen har. Under region kan du söka utifrån vilken del av världen organisationen är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel.

Under ge en gåva hittar du information om 90-konto PG och BG samt 90-Swishnummer.

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckeltalsutfall (treårsgenomsnitt).

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer.

Alla ändamål
Alla verksamhetsområden
Alla regioner
Rensa filter
Resultat:
Visar 445 aktiva konton

100 trappsteg

070-6904279 www.100trappsteg.se kontakt@100trappsteg.se Ge en gåva

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt med särskild målsättning att inspirera människor till ökad vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Föreningen ska aktivt verka för att sluta hälsoklyftorna.

A World of Friends

070-542 57 74 www.aworldoffriends.se info@aworldoffriends.se Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

Action Aid International Sweden

08-615 55 50 www.actionaid.se info@actionaid.se Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

Afrikagrupperna

08-442 70 60 www.afrikagrupperna.se post@afrikagrupperna.se Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

AjaBajaCancer

072-3707080 www.ajabajacancer.se info@ajabajacancer.se Ge en gåva

Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: skapa mötesplatser, förenkla familjers sjukdomsvistelser, ge personligt stöd och stödja forskningen.