Skattereduktion för gåvor

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få skattereduktion för är 3 000 kr, vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kr per år. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Om du delar upp betalningen ses varje inbetalning som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

För att du ska kunna få skattereduktion behöver organisationen ha ditt personnummer för att koppla gåvan till deklarationen. Enklaste sättet är att vara månadsgivare hos en organisation med ett belopp på minst 200 kr.

Ytterligare en förutsättning för att du ska kunna få skattereduktion är att det är en penninggåva och ändamålet du ger till ska vara att främja

  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning.

Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.

För närvarande är cirka 150 organisationer med 90-konto registrerade som godkända gåvomottagare av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna för skattereduktion och vilka organisationer som är godkända gåvomottagare. skatteverket.se