Skattereduktion för gåvor

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få avdrag för inkomståret 2021 är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

För att du ska kunna få skattereduktion ska det vara en penninggåva och ändamålet du ger till ska vara att främja

  • social hjälpverksamhet
  • vetenskaplig forskning.

Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.

För närvarande är 136 organisationer med 90-konto registrerade som godkända gåvomottagare. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna för skattereduktion och vilka organisationer som är godkända gåvomottagare. skatteverket.se

 

 

Fotograf: Fialotta Bratt