Vad ska jag som givare tänka på?

Ta reda på om organisationen har ett 90-konto.

Om du ger en gåva till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel används till uppgivet ändamål och att det sker en granskning av hur stor del som används till insamlings- och administrationskostnader.

Det är många insamlare som hör av sig för att be om en gåva. Välj en organisation som har ett ändamål som du själv tycker är viktigt. Här kan du söka bland alla ändamålsområden där organisationerna med 90-konto är verksamma.

Alla organisationer som ägnar sig åt insamling har inte 90-konto och då gäller det att göra egna undersökningar av vem som står bakom insamlingen. Kontrollera om organisationen har en hemsida med aktuell information om hur de använder insamlade medel. Är den öppen med information om vilka som sitter i styrelsen och finns en granskad årsredovisning? Försök att det går att komma i kontakt med någon person på organisationen för att få mer information. Om du känner dig osäker bör du inte skänka pengar till organisationen.

Om det är en organisation du är osäker på kan du alltid kontakta oss via telefon eller e-post.

Är det en stiftelse kan man kontakta länsstyrelsen som är den tillsynsmyndighet där uppgifter om styrelse och revisor ska registreras. Vad gäller ideella föreningar finns inte någon tillsynsmyndighet men registrering av vissa uppgifter sker hos Skatteverket och Bolagsverket.

Så kan du tänka när det gäller privata insamlingar

Privata insamlingar där privatpersoner samlar in pengar i sociala medier, bland annat via Swish, har blivit allt vanligare. Du bör då passa på att ställa frågor för att säkerställa att pengarna hamnar rätt. Fråga hur personen kommer att redovisa hur pengarna använts. I dessa fall finns ingen kontroll av att pengarna verkligen går till det ändamål som sägs. Om det är en person som har skulder hos kronofogden finns risk att pengarna utmäts för att betala personens skulder.

I sociala medier som t.ex. Facebook finns insamlingsverktyg som godkända välgörenhetsorganisationer får använda sig av. När man lägger ut födelsedagsinsamlingar som är kopplade till organisationer med 90-konto finns kontroll och granskning av hur pengarna används.

Digitala insamlingsplattformar

På senare år har det blivit allt vanligare med digitala insamlingsplattformar på nätet eller appar där man kan välja att ge pengar till olika insamlingar. Man kan också starta en egen insamling för ett projekt eller organisation, s.k. crowdfunding. Tänk på att det kan vara förknippat med en transaktions avgift. Ta reda på om den betalas av givaren eller av organisationen. Det förekommer både att avgiften tas ut som en procentsats på gåvobeloppet eller som en tilläggsavgift utöver gåvan. Det är vanligtvis förknippat med en avgift som organisationen får betala till den som tillhandahåller plattformen.

Genom att sätta in pengar direkt på organisationens 90-konto undviker man de extra avgifter som mellanled i form av insamlingsplattformar innebär.

Textilinsamlingar

Flera organisationer med 90-konto bedriver insamling av textil och andra saker som kan återanvändas och säljas i deras second hand-verksamhet. Förutom att lämna kläder i de insamlingsboxar som finns uppställda vid återvinningsstationer kan man ofta lämna kläderna direkt i second hand-butiken. Överskottet från försäljningen går till organisationens ändamål som kan vara allt från socialt arbete i Sverige till internationellt biståndsarbete. Miljö- och klimatarbete kan också vara en del av ändamålet genom att man återvinner den textil som inte kan säljas eller användas i biståndsarbete. Varje organisation har information på sin hemsida om hur de använder insamlade kläder.

För att du ska veta hur din gåva används är det viktigt att kontrollera vem som står bakom insamlingen. Finns det tydlig information om vilken organisation som är avsändare och hur de kommer att använda kläderna? Det förekommer att andra aktörer än ideella organisationer samlar in kläder och säljer för egen vinning. Det är tyvärr vanligt att oseriösa aktörer ställer ut insamlingskärl på återvinningsstationerna och använder 90-konto-logotypen utan tillstånd. Tipsa oss gärna om detta så kan vi agera mot den otillåtna användningen av vår logotyp. Om det uppstår problem med nedskräpning vid insamlingskärlen ska man kontakta den kommun där kärlet är uppställt.