Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år202320222021202020192018201720162015201420132012
31 januari, 2023
Avslutade 90-konton

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har på egen begäran den 31 januari 2023 avslutat 90-konto PG 900014-2 och Swish 9000142.

20 januari, 2023
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har på egen begäran avslutat sina 90-konton.

Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900499-5 och Swish 9004995.

Insamlingsstiftelsen Gatubarn, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900401-1, PG 900412-8 och BG 900-4011, BG 900-4128 samt Swish 9004011.

Cancerföreningen i Gävleborg, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 901407-1, BG 901-4077 och Swish 9014071.

Blekinge Cancerförening Kungsljuset, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900716-2 och BG 900-7162.

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900459-9, BG 900-4599 och Swish 9004599.

Stiftelsen the Espersen Foundation, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900570-3, BG 900-5703 och Swish 9006703.

Stiftelsen Inventum, den 9 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900753-5, BG 900-7535 och Swish 9007535.

Föreningen Rädda Regnskog, den 10 januari 2023 avslutades 90-konto PG 900630-5 och BG 900-6305.

Do Good Now, den 16 januari 2023 avslutades 90-konto 900687-5, BG 900-6875 och Swish 9006875.

19 januari, 2023
Informationsbrev januari 2023

Vårt informationsbrev till organisationer med 90-konto och deras revisorer har skickats ut digitalt den 17 januari. Brevet finns också att ta del av här.

19 januari, 2023
Namnändring

Linköpings Stadsmission har i januari 2023 ändat namn till Östergötlands Stadsmission.

23 november, 2022
Avslutade 90-konton

NRH Trauma Riks har på egen begäran den 18 november 2022 avslutat sina 90-konton PG 900532-3 och BG 900-5323 samt Swish 900 53 23.

10 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har den 10 november 2022 beviljats 90-konto PG 900810-3 och BG 900-8103.

Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för personer utsatt för hot, våld eller andra övergrepp samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för dessa personer inom ramen för insatsen skyddat boende. För att fullgöra sin uppgift vill stiftelsen:

  • I samarbete med inom området verkande personer, organ, associationer och institutioner arbeta för att främja våldsutsattas villkor under insats i skyddat boende, genom att främja forskning och att verka för både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
  • Ge individuellt ekonomiskt stöd till främjande av personer som lever eller levt i skyddat boende så som utbildning, körkort, bostad eller liknande.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom exempelvis föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.
8 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Djurskyddsföreningen har den 8 november 2022 beviljats 90-konto PG 900811-1

Föreningens ändamål är att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur, att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde, att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur och att genom upplysning och information öka allmänhetens intresse för djur och djurskydd.