Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år20222021202020192018201720162015201420132012
23 november, 2022
Avslutade 90-konton

NRH Trauma Riks har på egen begäran den 18 november 2022 avslutat sina 90-konton PG 900532-3 och BG 900-5323 samt Swish 900 53 23.

10 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har den 10 november 2022 beviljats 90-konto PG 900810-3 och BG 900-8103.

Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för personer utsatt för hot, våld eller andra övergrepp samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för dessa personer inom ramen för insatsen skyddat boende. För att fullgöra sin uppgift vill stiftelsen:

  • I samarbete med inom området verkande personer, organ, associationer och institutioner arbeta för att främja våldsutsattas villkor under insats i skyddat boende, genom att främja forskning och att verka för både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
  • Ge individuellt ekonomiskt stöd till främjande av personer som lever eller levt i skyddat boende så som utbildning, körkort, bostad eller liknande.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom exempelvis föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.
8 november, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Djurskyddsföreningen har den 8 november 2022 beviljats 90-konto PG 900811-1

Föreningens ändamål är att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur, att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde, att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur och att genom upplysning och information öka allmänhetens intresse för djur och djurskydd.

24 oktober, 2022
Informationsbrev oktober 2022

Vårt informationsbrev till organisationer med 90-konto och deras revisorer har skickats ut den 21 oktober. Det finns också att ta del av här.

Organisationer som är aktuella för förlängd giltighetstid vid årsskiftet har fått ett brev med information om att ansökan ska skickas in senast den 15 november 2022.

17 oktober, 2022
Informationsseminarium den 14 oktober

Vid vårt informationsseminarium i Bonnierhuset den 14 oktober presenterades en färsk Sifo-undersökning som visade att allmänhetens kännedom om 90-kontot är fortsatt mycket god. Vi tackar Erik Lundbom från Kantar Public som presenterade undersökningen och våra föreläsare Magnus Lindahl från PwC som informerade om den nya visselblåsarlagstiftningen och Christian Pehrson från Nordea som berättade om P27 och vad som händer nu på den svenska betalningsmarknaden.

20 september, 2022
Avslutade 90-konton

Föreningen Mutomoprojektet har på egen begäran den 20 september 2022 avslutat sitt 90-konto PG 900245-2 och BG 900-2452.

16 september, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Maskrosbarn har den 16 september 2022 beviljats 90-konto PG 900796-4 och BG 900-7964

Föreningens ändamål är att stödja unga som lever eller har levt i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar och/eller är psykiskt sjuk. Föreningen ska på olika sätt informera om hur det är att leva i liknande familjer för att öka kunskapen om missbruk och psykisk sjukdom. Föreningen ska försöka att förbättra attityderna i samhället när det gäller psykisk sjukdom och missbruk. Föreningen ska genom stödjande verksamhet hjälpa unga som lever eller har levt med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk.