Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år2024202320222021202020192018201720162015201420132012
3 juni, 2024
HOPE att leva vidare ny 90-kontoinnehavare

HOPE att leva vidare har den 3 juni 2024 beviljats 90-konto 900-8798.

Föreningens ändamål är att ge nationellt anhörigstöd för att se framtiden och att leva vidare. Där sorg är en naturlig del av livet.

30 maj, 2024
The Aweil Dream ny 90-kontoinnehavare

The Aweil Dream har den 30 maj 2024 beviljats 90-konto BG 900-8772.

Föreningens ändamål är att bygga och driva en skola i Aweil, Sydsudan, där endast 30 % av barnen för närvarande har möjlighet att gå i skolan. Föreningen strävar efter att öka tillgången till utbildning för barnen i Sydsudan och därigenom bidra till deras framtid och samhällets utveckling. Förhoppningen är att i framtiden unna utöka verksamheten och inkludera ett barnhem och fler skolor, för att hjälpa fler barn.

2 maj, 2024
RFSL ny 90-kontoinnehavare

RFSL har den 2 maj 2024 beviljats 90-konto BG 900-8764.

Föreningens ändamål är att utifrån ett rättighetsperspektiv arbeta med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.  Föreningens vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde, samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt med syfte att:

– Förändra samhället i riktning mot vår vision. Det görs genom att främja forskning, främja och bedriva saklig upplysning och utbildning, initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

– Erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, könskarakteristika eller på grund av hur personen väljer att uttrycka detta.

– Främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt med RFSL Ungdom.

29 april, 2024
Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige har den 29 april 2024 beviljats 90-konto Bg 900-8756.

Stiftelsens ändamål är att skapa och genomföra event, evenemang och insamlingar där överskottet tillfaller organisationer som hjälper barn och ungdomar i Sverige som är sjuka, utsatta eller i behov.

Mottagande organisationer ska hjälpa barn och ungdomar i Sverige inom någon eller några av följande områden:

-Medicinsk forskning

-Skapa trivsel och/eller mervärde där barn och ungdomar vistas och/eller behandlas.

-Informera, förebygga och utbilda om sexuellt våld, psykisk ohälsa, övergrepp, droger och barn och ungdomars rättigheter kopplat till FN:s barnkonvention.

26 april, 2024
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har i april 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton.

Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar/FVBU har avslutat sitt 90-konto PG 900413-6.

Föreningen Medveten Konsumtion har avslutat sina 90-konton PG 900689-1, BG 900-6891 och Swish 9006891.

SAM:s Insamlingsstiftelse har avslutat sina 90-konton PG 900084-5, BG 900-0845 och Swish 9000845.

 

 

 

23 april, 2024
Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund ny 90-kontoinnehavare

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund har den 23 april 2024 beviljats 90-konto BG 900-8749.

Föreningens ändamål är.

Att avslöja den religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran särskilt det brutala förtrycket som drabbar iranska folket, särskilt kvinnor och ungdomar. Syftet är att sprida kunskap om dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige.

Att stödja avslöjandet av den iranska regimens ”Kärnvapen program” i syfte att främja stabil fred i mellanöstern, världen och Iran.

Att öka samhällets kännedom om fenomenet religiös fundamentalism som har skapats av den iranska regimen som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen.

Att på moraliskt och ekonomiskt sätt stödja iranska motståndsrörelsens beslutade principer som alternativ till den iranska regimen och garantin för demokrati i Iran.

Att väcka allmänhetens uppmärksamhet på den rättsliga ställningen för Iranska flyktingar som skyddade personer enligt artikel 4 i Geneva konventionen.

Att jobba för ett nationellt referendum i Iran under tillsyn av FN:s observatörer och erkända internationella institutioner.

Att sprida olika former av information bland iranier för ett sekulärt och demokratiskt styre för framtida Iran.

Att ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra svenska föreningar som jobbar för fred och frihet i världen.

10 april, 2024
Informationsbrev april 2024

Vårens informationsbrev till organisationer med 90-konto och deras revisorer har idag skickats ut digitalt. Det finns också att ta del av här.