Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år20222021202020192018201720162015201420132012
13 maj, 2022
Avslutade 90-konton

100 trappsteg har på egen begäran den 13 maj 2022 avslutat sina 90-konton PG 900769-1 och BG 900-7691.

27 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har den 26 april 2022 beviljats 90-konto PG 900783-2 och BG 900-7832.

Insamlingsstiftelsens ändamål som är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

20 april, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har den 20 april 2022 beviljats 90-konto PG 900781-6 och BG 900-7816.

Föreningens ändamål är att utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer*). Korpen organiserar såväl individer som grupper. Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

*Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person . För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.

9 mars, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Clownkliniken har den 8 mars 2022 beviljats 90-konto PG 900778-2 och BG 900-7782.

Föreningens ändamål är att i nära samarbete med vårdpersonal ge barn, men också andra, på sjukhus och i liknande vårdsituationer, möjlighet att möta och använda sig av humor, fantasi, skratt och drömmar genom att:

  • Specialutbildade professionella clownteam regelbundet besöker dem.
  • Utbilda och utveckla clownerna artistiskt och pedagogiskt/psykiskt.
  • Utbyta erfarenheter med liknande verksamheter i Sverige och övriga världen.
  • I övrigt utveckla verksamheten på det sätt som behövs för att förverkliga ovanstående attsatser.
24 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF har den 24 februari 2020 beviljats 90-konto PG 900777-4 och BG 900-7774.

Föreningen syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF arbetar för: en världsomfattande fred, total och universell nedrustning, fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling, ett starkt och rättvist FN-system, fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt, kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande, miljömässigt hållbar utveckling.

 

15 februari, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Baltic Waters 2030 har den 15 februari 2022 beviljats 90-konto PG 900779-0.

Stiftelsens ändamål är att genom eget arbete eller genom att dela ut medel, främja och verka för genomförande av konkreta miljöåtgärder, lokala engagemang, stödjande av tvärvetenskaplig forskning, kommunikation och opinionsbildning för en friskare Östersjö.

8 februari, 2022
Avslutade 90-konton

Stiftelsen Amalgamskadefonden har på egen begäran den 8 februari 2022 avslutat sina 90-konton PG 900765-9 och BG 900-7659.