Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år202320222021202020192018201720162015201420132012
9 maj, 2023
Avslutat 90-konto

Svenska Djurskyddsföreningen har den 9 maj 2023 avslutat sitt 90-konto PG 900811-1.

5 maj, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Hospice Östergötland har den 5 maj 2023 beviljats 90-konto PG 900819-4 och BG 900-8194.

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Stiftelsen, som ska vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.

17 april, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Djurens Ö har den 17 april 2023 beviljats 90-konto PG 900821-0.

Stiftelsens ändamål är att verka för rehabilitering av skadade, sjuka och moderlösa vilda djur oavsett art. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bygga upp en hjälp- och rehabiliteringsverksamhet för dessa djur samt sprida information mm som syftar till förebyggande åtgärder avseende viltrehabilitering.

14 april, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Lilla hjärtat vänförening har den 14 april 2023 beviljats 90-konto PG 900820-2

Föreningens ändamål är att ge alla utsatta barn en säker och dräglig uppväxtmiljö inom familjehemsvård. Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter ska Lilla Hjärtat vänförening verka för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället.

10 mars, 2023
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus har den 10 mars 2023 avslutat sitt 90-konto PG 900512-5.

23 februari, 2023
Avslutade 90-konton

GIVEWATTS har på egen begäran den 23 februari 2023 avslutat PG 900284-1, BG 900-2841 och Swish 9002841.

16 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Tjejjouren Väst har den 16 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900817-8 och BG 900-8178. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldern 10 till 25 år. Föreningen ska arbeta utbildande och informerande inom de ämnen föreningen möter i sin verksamhet. Föreningen ska också uppmärksamma och lyfta frågor om tjejers samt barn och ungas särskilda utsatthet för att långsiktigt stärka deras rättigheter och förbättra deras livsvillkor.