Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år202320222021202020192018201720162015201420132012
10 mars, 2023
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus har den 10 mars 2023 avslutat sitt 90-konto PG 900512-5.

23 februari, 2023
Avslutade 90-konton

GIVEWATTS har på egen begäran den 23 februari 2023 avslutat PG 900284-1, BG 900-2841 och Swish 9002841.

16 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Tjejjouren Väst har den 16 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900817-8 och BG 900-8178. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldern 10 till 25 år. Föreningen ska arbeta utbildande och informerande inom de ämnen föreningen möter i sin verksamhet. Föreningen ska också uppmärksamma och lyfta frågor om tjejers samt barn och ungas särskilda utsatthet för att långsiktigt stärka deras rättigheter och förbättra deras livsvillkor.

15 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Humana Sverige, Miljö & Biståndsförening har den 15 februari 2022 beviljats 90-konto PG 900814-5 och BG 900-8145. Läs hela pressmeddelandet här.

Föreningens ändamål är att på humanistisk och solidarisk grund arbeta med att samla in och överföra kapital, varor, tjänster och kunskap från områden där det finns överflöd till områden där det råder brist. Detta gör föreningen genom att: stödja bärkraftiga utvecklingsprogram i Afrika, Asien, Syd och Mellan-Amerika, ge katastrofhjälp samt att främja rättvis fördelning av jordens resurser.

HUMANA Sverige stödjer i huvudsak projekt knutna till våra samarbetsorganisationer inom ”The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement”.  Bärkraftig utveckling skapas genom att prioritera utbildning, förebyggande hälsovård, utveckling av småskaligt lantbruk för matvarusäkerhet samt bedriva projekt och program som är lokalt förankrade och med globalt perspektiv. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en hållbar utveckling, därför är insamling av textilier, kläder och skor och försäljning av second hand kläder en väsentlig del av föreningens verksamhet.

HUMANA Sverige, Miljö- & Biståndsförening ser som sin uppgift att:

  • Mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv
  • Sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to People-rörelsen arbetar med dessa stora utmaningar.
  • Bidra till ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen.
9 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Karlstads Kyrkliga Stadsmission har den 9 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900815-2 och BG 900-8152.

Föreningens ändamål är att utifrån sin grund i Svenska kyrkans tro och bekännelse arbeta kristet-socialt. Genom direkt hjälp, samt genom förebyggande insatser hjälpa människor som är i eller hotas leva i en utsatt livssituation.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

 

8 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Nya Kompisbyrån har den 8 februari 2023 beviljats 90-konto PG 900816-0 och Bg 900-8160.

Föreningens ändamål är att öka gemenskapen och förståelsen mellan nya och etablerade invånare.

Läs hela pressmeddelandet här.

7 februari, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sweden har den 7 februari 2023 beviljats 90-konto 900813-7 och BG 900-8137.

Stiftelsens ändamål är att direkt och/eller indirekt främja etablering, finansiering och drift av humanitära projekt, tillväxtprojekt och samhällsutvecklingsprojekt som är till hjälp för nödlidande eller fattiga människor i världen samt att bedriva och/eller främja därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen ska främja sitt ändamål i första hand genom insatser i Asien, Afrika och Europa, innefattande aktiviteter såsom följande

  • Ge tillgång till utbildning genom att uppföra och förbättra skolor och skolanläggningar, tillhandahålla utbildnings- och hälsoprogram samt utbilda lärare och skolledning,
  • Arbeta med lokala initiativ för att uppmuntra entreprenörskap, exempelvis odlingsprojekt,
  • Stärka och bygga upp barns självkänsla och självförtroende genom att lära ut grundläggande färdigheter och livskunskap (life skills)

Läs hela pressmeddelandet här.