Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år2021202020192018201720162015201420132012
18 oktober, 2021
Informationsseminarium den 15 oktober

Vårt seminarium genomfördes denna gång med deltagare på plats i Bonnierhuset och sändes samtidigt via länk. Vi tackar våra föreläsare Daniela Azaric, Amanda Landqvist och Maral Myhr från Grant Thornton som berättade om hur man förebygger risker i externa samarbeten och Daniel Lindvall som informerade om vad lagförslaget om skärpta demokrativillkor innebär.

För den som vill se seminariet i efterhand kan länken beställas genom en e-post till info@insamlingskontroll.se.

 

1 oktober, 2021
Hovrättsråd blir ny ordförande för Svensk Insamlingskontroll

Hovrättsrådet Sven Johannisson har från den 1 oktober 2021 utsetts till ny ordförande för Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Han har tidigare varit förhandlingschef vid Domstolsverket och är sedan 2007 domare i Svea hovrätt.

29 september, 2021
Antalet organisationer med 90-konto på rekordnivå

Aldrig förr har det funnits så många organisationer med 90-konton. Trenden har varit tydlig under många år, men utvecklingen har intensifierats under det senaste decenniet. Idag finns det 446 organisationer med 90-konto som tillsammans har intäkter på 23,5 miljarder kronor.

9 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har den 9 september 2021 beviljats 90-konto PG 900768-3 och BG 900-7683.
 
att arbeta främjande, stödjande och förebyggande för att minska unga människors utsatthet och sexuella utsatthet samt att erbjuda kvalificerat stöd och hjälp till dem som blivit utsatta och till dem som utsätter andra. Stiftelsen arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Stiftelsens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Denna vision ska styra all verksamhet stiftelsen är involverad i och verksamheten ska ha ett inkluderande förhållningssätt och rikta sig till alla unga människor oavsett kön, genus, sexualitet och etnicitet. Stiftelsens verksamhet ska präglas av jämställdhet, inkludering och respekt för demokratins idéer samt aktivt ställningstagande mot diskriminering och rasism. Stiftelsen vilar på feministisk grund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, kvalificerat stöd och hjälp, opinionsbildning för inkludering och normkritik. Stiftelsen ska genom stöd eller egna aktiviteter/verksamheter verka inom fältet förebyggande arbete mot våld och sexuellt våld samt främja jämställdhet och inkludering.
 

7 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Brännskadefonden – Swedish Burn Care Foundation har den 7 september 2021 beviljats 90-konto PG 900772-5 och BG 900-7725.
 
Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

3 september, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

100 trappsteg har den 3 september 2021 beviljats 90-konto PG 900769-1 och BG 900-7691.
 
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med fokus på fysisk aktivitet och hälsa samt med särskild målsättning att inspirera människor till ökad vardagsmotion och sprida kunskap om rörelsens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Föreningen ska aktivt verka för att sluta hälsoklyftorna.

18 augusti, 2021
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Lean On Me har den 18 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900764-2 och BG 900-7642.
 
Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.
Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.