Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år20222021202020192018201720162015201420132012
20 september, 2022
Avslutade 90-konton

Föreningen Mutomoprojektet har på egen begäran den 20 september 2022 avslutat sitt 90-konto PG 900245-2 och BG 900-2452.

16 september, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Maskrosbarn har den 16 september 2022 beviljats 90-konto PG 900796-4 och BG 900-7964

Föreningens ändamål är att stödja unga som lever eller har levt i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar och/eller är psykiskt sjuk. Föreningen ska på olika sätt informera om hur det är att leva i liknande familjer för att öka kunskapen om missbruk och psykisk sjukdom. Föreningen ska försöka att förbättra attityderna i samhället när det gäller psykisk sjukdom och missbruk. Föreningen ska genom stödjande verksamhet hjälpa unga som lever eller har levt med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk.

 

31 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Skansen har den 31 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900795-6.

Stiftelsens ändamål är att med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen ska verka i nära kulturellt och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen ska vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.

18 augusti, 2022
Privatpersoners givande slog rekord under 2021

Under 2021 ökade privatpersoners givande till organisationer med 90-konto. Det visar ny statistik från Svensk Insamlingskontroll. Totalt skänkte privatpersoner i Sverige över 9,3 miljarder till organisationer med välgörande ändamål – en markant ökning jämfört med 2020. Se pressmeddelandet.

Se vidare under fliken statistik, där finns också Topp 100 lista över de största organisationerna.

12 augusti, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Bishozi International Program, BIP har den 12 augusti 2022 beviljats 90-konto PG 900792-3 och BG 900-7923.

Föreningens ändamål är att verka för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en hållbar användning av jordens resurser. BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. BIP stödjer utvecklingsprogram i Östafrika, företrädesvis Uganda:

-genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram.

-genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor, möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar.

-genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat.

-genom att främja kulturutbyte och kulturutvecklingsprogram mellan Sverige och andra länder, som leder till ökad kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.

 

28 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Fredens Hus har den 29 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900790-7 och BG 900-7907. Föreningens ändamål är att samla och förmedla kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering.

17 juni, 2022
Ny 90-kontoinnehavare

Lena Wäpplings Stiftelse har den 17 juni 2022 beviljats 90-konto PG 900787-3 och BG900-7873.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt.