Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Här hittar du nyheter rörande nya, avslutade och indragna 90-konton. Det finns också andra nyheter från vår verksamhet som rör insamling och statistik.

De informationsbrev vi skickar ut till organisationens kontaktperson kan du ta del av här.

Välj vilket år du vill se nyheter för

Alla år202320222021202020192018201720162015201420132012
13 september, 2023
Namnbyte

Eskilstuna Stadsmission har i september 2023 ändrat namn till Sörmlands Stadsmission.

6 september, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Clownmedicin-Glädjeverkstan har den 6 september 2023 beviljats 90-konto PG 900830-1 och Bg 900-8301.

Föreningens ändamål är att genom besök av clowner och artister, vårda det friska hos barn och vuxna som är inlagda på sjukhus eller bor på vårdinrättning eller på annat sätt har särskilda behov.

30 augusti, 2023
Namnbyte

Stiftelsen Child 10 har i juli 2023 ändrat namn till Stiftelsen ChildX.

5 juli, 2023
Namnbyte

Emmaus Stockholm har i juni 2023 ändrat namn till Artikel 2 – Peace and Sustainability.

4 juli, 2023
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation har den 4 juli 2023 avslutat sina 90-konton PG 900741-0 och BG 900-4938.

28 juni, 2023
Ny statistik: Kraftigt ökad givmildhet sedan krigsutbrottet i Ukraina

Svensk Insamlingskontroll offentliggör idag ny statistik. Gåvor till organisationer med 90-konto ökade med över 17 procent förra året. Den procentuellt starkaste ökningen kom från näringslivet som med drygt 2,5 miljarder kronor ökade sitt givande med 92 procent. Se pressmeddelande.

Se vidare under fliken statistik.

21 juni, 2023
Ny 90-kontoinnehavare

Dyslexiförbundet har den 21 juni 2023 beviljats 90-konto PG 900828-5 och BG 900-8285.

Föreningens ändamål är att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli – både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.