Blanketter och anvisningar

Här hittar du alla blanketter och anvisningar till hur de ska fyllas i. Ny organisation som vill ansöka om 90-konto hittar mer information om hur man startar 90-konto här.

Organisationer som har 90-konto hittar här blanketten ändringsanmälan som ska användas för att rapportera förändringar av ledamöter och suppleanter i styrelsen, firmatecknare, revisor samt kontaktperson och övriga kontaktuppgifter. Ändringar av stadgar ska också anmälas till oss.

Här hittar 90-kontoinnehavare också blanketten för ansökan om förlängd giltighetstid av sitt 90-konto. Följ anvisningarna till förlängningsansökan så blir det enklare att fylla i blanketten.

Under frågor och svar hittar man de vanligaste frågorna om 90-konto och hur man ansöker.

Söker ni blanketter för det årliga rapportpaketet eller andra blanketter för ekonomisk rapportering så hittar ni det här.