Blanketter och anvisningar

Här hittar du alla blanketter och anvisningar till hur de ska fyllas i. Ny organisation som vill ansöka om 90-konto hittar mer information om hur man startar 90-konto här.

Organisationer som har 90-konto hittar här blanketten ändringsanmälan som ska användas för att rapportera förändringar av ledamöter och suppleanter i styrelsen, firmatecknare, revisor samt kontaktperson och övriga kontaktuppgifter. Ändringar av stadgar ska också anmälas till oss.

Här hittar 90-kontoinnehavare också blanketten för ansökan om förlängd giltighetstid av sitt 90-konto. Anvisningarna till hur den ska fyllas i finns nu i den förenklade blanketten.

Organisationer som lämnar medel vidare till någon annan organisation hittar här blanketten för den årliga rapporteringen av mottagande organisationer.

Under frågor och svar hittar man de vanligaste frågorna om 90-konto och hur man ansöker.

Söker ni blanketter för det årliga rapportpaketet eller andra blanketter för ekonomisk rapportering så hittar ni det här.