Action Aid International Sweden

08-615 55 50 www.actionaid.se info@actionaid.se

Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

Ge en gåva

PG:
900083-7,
900098-5

BG:
900-0837

Swish:
9000837

Org nr:
802431-3044

90-konto sedan:
2006

Nyckeltal för Action Aid International Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)37 63633 35635 048
Eget kapital (tkr)570867747422
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%