Afrikagrupperna

08-442 70 60 www.afrikagrupperna.se post@afrikagrupperna.se

Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Ge en gåva

PG:
900337-7,
900133-0 (För OCR-inbetalningar)

BG:
900-3377

Swish:
9003377

Org nr:
802007-2446

90-konto sedan:
1988

Nyckeltal för Afrikagrupperna

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)55 10257 83252 662
Eget kapital (tkr)187112318324334
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%