Vad är ett 90-konto?

Du är säkert bekant med ordet och har antagligen stött på loggan många gånger ute i samhället, kanske på en reklamskylt i tunnelbanan eller i en busskur. De flesta har hört talas om 90-konto, men få vet vad det faktiskt innebär. Så, vad är egentligen ett 90-konto?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel och ges till seriösa organisationer för att du som givare ska vara säker på att gåvan används på rätt sätt. Organisationer som kan beviljas ett 90-konto kan till exempel vara en ideell förening, stiftelse eller trossamfund, med kravet att de ska ha ett allmännyttigt ändamål som är så bestämt att det går att kontrollera. Dessutom ska verksamheten ha en styrelse med minst tre ledamöter och en auktoriserad revisor som ansvarar för den löpande granskningen. Det fanns under det senaste verksamhetsåret 449 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto och därmed också granskats av den oberoende och ideella organisationen Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll ser till att insamlade medel går till rätt ändamål. Genom årlig kontroll och granskning av organisationerna säkerställer vi att du som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillförlitlig information om hur pengarna används. Det innebär också ökad transparens både vad gäller krav på att vissa dokument ska vara publicerade på organisationens hemsida och att vi publicerar ekonomisk information om deras insamling på vår hemsida.

Under frågor och svar ser du de vanligaste frågorna om 90-konto

Snabba betallösningar

Själva 90-kontot är ett sjusiffrigt plusgirokonto eller bankgironummer som alltid inleds med 90. Traditionellt sett för man som givare över pengar via just plusgiro eller bankgiro, men de senaste åren har det skett en tydlig uppgång av andra betallösningar.

Idag vill många skänka pengar genom Swish som är en snabb betallösning. Insamlingar via sociala medier i samband med födelsedagar har också ökat de senaste åren. För att det ska vara lätt för givarna att skänka finns det möjlighet att ha Swishnummer som är samma som 90-kontot.

Alla ändamål
Alla verksamhetsområden Barn
Alla regioner
Rensa filter
Resultat:
Visar 455 aktiva konton

A World of Friends

070-542 57 74 www.aworldoffriends.se info@aworldoffriends.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

Action Aid International Sweden

08-615 55 50 www.actionaid.se info@actionaid.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

ADRA Sverige

08-545 297 70 www.adra.se info@adra.se
Ge en gåva

Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom att förbättra fattiga människors ekonomiska och fysiska förhållanden samt att skapa möjligheter för dem att uppnå sin fulla potential i samhället. ADRA Sverige arbetar med långsiktig utveckling och vill ge utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Afrikagrupperna

08-442 70 60 www.afrikagrupperna.se post@afrikagrupperna.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

AjaBajaCancer

072-370 70 80 www.ajabajacancer.se info@ajabajacancer.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens vision är att ingen ska känna sig ensam när ett barn drabbas av cancer. Föreningen arbetar för att underlätta vardagen för familjer som drabbats av barncancer eller en närliggande sjukdomsbild med cancerrelaterade behandlingsformer. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: a) skapa mötesplatser, b) förenkla familjers sjukdomsvistelser, c) ge personligt stöd, d) omvärldsbevakning.