Vad är ett 90-konto?

Du är säkert bekant med ordet och har antagligen stött på loggan många gånger ute i samhället, kanske på en reklamskylt i tunnelbanan eller i en busskur. De flesta har hört talas om 90-konto, men få vet vad det faktiskt innebär. Så, vad är egentligen ett 90-konto?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel och ges till seriösa organisationer för att du som givare ska vara säker på att gåvan används på rätt sätt. Organisationer som kan beviljas ett 90-konto kan till exempel vara en ideell förening, stiftelse eller trossamfund, med kravet att de ska ha ett allmännyttigt ändamål som är så bestämt att det går att kontrollera. Dessutom ska verksamheten ha en styrelse med minst tre ledamöter och en auktoriserad revisor som ansvarar för den löpande granskningen. Det fanns under det senaste verksamhetsåret 449 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto och därmed också granskats av den oberoende och ideella organisationen Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll ser till att insamlade medel går till rätt ändamål. Genom årlig kontroll och granskning av organisationerna säkerställer vi att du som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillförlitlig information om hur pengarna används. Det innebär också ökad transparens både vad gäller krav på att vissa dokument ska vara publicerade på organisationens hemsida och att vi publicerar ekonomisk information om deras insamling på vår hemsida.

Under frågor och svar ser du de vanligaste frågorna om 90-konto

Snabba betallösningar

Själva 90-kontot är ett sjusiffrigt plusgirokonto eller bankgironummer som alltid inleds med 90. Traditionellt sett för man som givare över pengar via just plusgiro eller bankgiro, men de senaste åren har det skett en tydlig uppgång av andra betallösningar.

Idag vill många skänka pengar genom Swish som är en snabb betallösning. Insamlingar via sociala medier i samband med födelsedagar har också ökat de senaste åren. För att det ska vara lätt för givarna att skänka finns det möjlighet att ha Swishnummer som är samma som 90-kontot.