ADRA Sverige

08-545 297 70 www.adra.se info@adra.se

Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom att förbättra fattiga människors ekonomiska och fysiska förhållanden samt att skapa möjligheter för dem att uppnå sin fulla potential i samhället. ADRA Sverige arbetar med långsiktig utveckling och vill ge utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Ge en gåva

PG:
900721-2

BG:
900-7212

Swish:
9007212

Org nr:
802539-4035

90-konto sedan:
2023