Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll består av:

Sven Johannisson

Hovrättsråd, Ordförande

Kerstin Bergh

Ledamot utsedd av Saco, vice ordförande

Jenny Bodell Hagberg

Ledamot utsedd av TCO

Helena Nordberg

Ledamot utsedd av Svenskt Näringsliv

Ewa Wetterström

Ledamot utsedd av LO

Urban Engerstedt

Adjungerad ledamot

Lena Hörnblad

Ledamot

Fotograf: Jonathan Eyre