Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll består av:

Sven Johannisson

Hovrättsråd, Ordförande

Jenny Bodell Hagberg

Ledamot utsedd av TCO, vice ordförande

Helena Nordberg

Ledamot utsedd av Svenskt Näringsliv

Peter Olding

Ledamot utsedd av Saco

Ewa Wetterström

Ledamot utsedd av LO

Urban Engerstedt

Adjungerad ledamot

Lena Hörnblad

Ledamot

Fotograf: Jonathan Eyre