Vem kontrollerar insamling i Sverige?

Det finns inga lagar i Sverige som talar om hur insamling från allmänheten ska gå till. Det krävs inte heller något tillstånd för en privatperson eller organisation som vill starta en insamling i sociala medier. För att bedriva insamling på allmän plats kan man behöva tillstånd av polisen enligt ordningslagen.

Här finns mer information om vad du som givare bör tänka på när det gäller olika typer av insamlingar.

Om organisationen har 90-konto innebär det att den årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Du kan då som givare känna dig trygg och veta att det finns kontroll av att pengarna används till avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vad ett 90-konto är.

När en organisation har blivit godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll så granskar vi årligen organisationens hela verksamhet och inte bara de medel som kommer in på organisationens 90-konton. Här kan du läsa mer om hur vår ekonomiska granskning av organisationerna går till.

Under Frågor & Svar hittar du svaren på de vanligaste frågorna om 90-konto.

Här hittar du aktuell information om katastrofinsamlingar.