Cookie Policy

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder på vår hemsida. Vi behandlar cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och användarnas berättigade intresse av att förbättra upplevelsen och användningen av hemsidan och t.ex. kunna analysera hur många som besöker sidan.