Informationsbrev

Här finns informationsbrev som vi skickar ut till organisationer med 90-konto och deras revisorer. Breven skickas också ut till er kontaktpersons e-postadress via vårt nyhetsrum på MyNewsdesk. Som kontaktperson ansvarar du för att skicka denna information vidare inom din organisation. Om andra personer inom organisationen vill få informationsbreven kan de skicka en e-post till info@insamlingskontroll.se.

Andra nyheter från oss hittar du här.

Är du intresserad av våra pressmeddelanden hittar du dem här.

Behöver du mer information?

Om du är intresserad av att veta mer om oss eller den rapportering er organisation ska göra kan du gärna kontakta oss för ett telefonsamtal eller boka in ett möte.