Med anledning av Kalla Faktas granskning av UNHCR i Ukraina

Insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR har 90-konto och för att givare ska känna sig trygga kontrollerar vi kontinuerligt att organisationen följer de krav som gäller för 90-kontoinnehavare.

Årlig analys av den ekonomiska rapporteringen

För samtliga organisationer med 90-konto gäller, såvida det inte finns synnerliga skäl, att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 % får användas till insamlings- och administrationskostnader.

Vi kontrollerar det genom att organisationerna varje år ska skicka in ett rapportpaket till Svensk Insamlingskontroll bestående av årsredovisning, revisionsberättelse och blanketter för resultaträkning och nyckeltal. I den årliga analysen ingår också kontroll av organisationen mäter resultat och effekt av sin verksamhet.

Organisationer med 90-konto ska upprätta årsredovisning enligt regelverket K3 som ställer högre krav än vad som normalt gäller för ideella organisationer. I förvaltningsberättelsen ska det utförligt beskrivas hur ändamålet har främjats och vilka resultat och effekter organisationen har åstadkommit med sin verksamhet. Årsredovisningen ska granskas av en auktoriserad revisor.

Vi kommer särskilt att följa upp hur Sverige för UNHCR redovisat hur insamlade medel använts av UNHCR i Ukraina.

Under 2019-2021 använde Sverige för UNHCR 82 % av totala insamlade medel till ändamålet att skydda och bistå flyktingar och 18 % användes för insamlings- och administrationskostnader.

Våra regler vid marknadsföring

För insamlingsverksamheten gäller att marknadsföringen ska vara etisk och ekonomiskt försvarbar, samt att reklam och annan marknadsföring ska vara vederhäftig. Om bildmaterial ingår som en del av reklamen för insamlingen bör materialet kunna identifieras och relateras till den faktiska situation som beskrivs och som faller inom ändamålet för insamlingen. Medgivande krävs från personer som förekommer på bild och fotograf ska anges. Det gäller även bilder som publiceras i sociala medier.

Sverige för UNHCR har publicerat följande detta svar på sin hemsida.

Så skänker du tryggt för att hjälpa de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Kraftiga jordbävningar i delar av Turkiet och Syrien den 6 februari har lett till enorm förödelse med raserade byggnader och många skadade. Det rapporteras om tusentals döda. Många vill nu vara med och skänka pengar för att hjälpa de drabbade.

Det är då viktigt att ge till en organisation som har arbetat länge i området och har stor erfarenhet och förmåga att få fram den hjälp som behövs. Just nu behöver hjälporganisationerna framförallt pengar som kan användas för hjälpinsatser, material, medicin och förnödenheter som behövs för att hjälpa de drabbade.

Så ser du till att ditt bidrag hamnar i rätt händer. 

Det förekommer ett stort antal insamlingar i sociala medier och i ett akut läge finns risk att oseriösa aktörer försöker utnyttja människors vilja att hjälpa de nödställda. Det gäller att vara försiktig och undersöka vem som står bakom insamlingen.

Ger du till en organisation med 90-konto kan du känna dig trygg och vet att det är en kontrollerad organisation som årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt plusgiro- eller bankgirokonto som inleds med 90. Dessa organisationer har också 90 Swish med motsvarande nummer dit man kan swisha en gåva.

Flera hjälporganisationer med 90-konto arbetar nu med katastrofhjälp till de drabbade i Turkiet och Syrien, se nedan för länkar till deras insamlingar.

Act Svenska Kyrkan

Action Aid

ADRA Sverige

Assyrier utan gränser

Barnfonden

Diakonia

Erikshjälpen

Help Kurdistan

Islamic Relief

Ljus i Öster

Läkare i världen

Läkare utan gränser

NRC Flyktinghjälpen

Oxfam Sverige

Pingst, PMU

Rädda Barnen

Röda Korset

Sverige för UNHCR

UNICEF Sverige

 

Här kan du söka bland alla organisationer som har 90-konto och få information om deras ändamål och var i världen de är verksamma.

Alla som samlar in pengar har inte 90-konto. Privatpersoner, företag eller ekonomiska föreningar kan inte få ett 90-konto.Privata insamlingar i sociala medier som sker via Swish har blivit allt vanligare. Du bör då själv undersöka vem som står bakom insamlingen och ställa extra frågor om hur pengarna används. – Känner du till och har förtroende för personen ifråga? Fråga gärna hur personen ska säkerställa att pengarna hamnar rätt och redovisa resultat.

Så skänker du tryggt för att hjälpa de krigsdrabbade i Ukraina

Det finns ett mycket stort engagemang bland den svenska allmänheten att vara med och bidra med hjälp till de krigsdrabbade människorna i Ukraina. Det är då viktigt att ge till en organisation som har erfarenhet och förmåga att få fram den hjälp som behövs. Just nu behöver hjälporganisationerna framförallt pengar som kan användas för att köpa in det material, medicin och förnödenheter som behövs för att hjälpa de drabbade.

Det förekommer ett stort antal insamlingar av kläder och andra förnödenheter. I en rådande katastrofsituation är det inte alltid rätt tillfälle att åka ner med kläder till flyktingarna som kanske inte har behov av just de kläderna i den situation de befinner sig i. När flyktingar börjar anlända till Sverige kan lokala hjälporganisationer komma att behöva samla in kläder och andra saker till de som förlorat allt i kriget. Tänk då alltid på att fråga efter vilket behov som finns.

Så ser du till att ditt bidrag hamnar i rätt händer. 

Det förekommer ett stort antal insamlingar i sociala medier och i ett akut läge finns risk att oseriösa aktörer försöker utnyttja människors vilja att hjälpa de nödställda. Det gäller att vara försiktig och undersöka vem som står bakom insamlingen.

Ger du till en organisation med 90-konto kan du känna dig trygg och vet att det är en kontrollerad organisation som årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt plusgiro- eller bankgirokonto som inleds med 90. Dessa organisationer har också 90 Swish med motsvarande nummer dit man kan swisha en gåva.

Många organisationer med 90-konto arbetar med katastrofhjälp till Ukraina. Här kan du söka bland de organisationer som har 90-konto och få information om deras ändamål och var i världen de är verksamma. Privatpersoner, företag eller ekonomiska föreningar kan inte få ett 90-konto.

Alla som samlar in pengar har inte 90-konto. Privata insamlingar i sociala medier som sker via Swish har blivit allt vanligare. Du bör då själv undersöka vem som står bakom insamlingen och ställa extra frågor om hur pengarna används. -Känner du till och har förtroende för personen ifråga? Fråga gärna hur personen ska säkerställa att pengarna hamnar rätt och redovisa resultat.