Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Våra huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Det är dessa organisationer som är medlemmar i föreningen.

Svensk Insamlingskontrolls stadgar kan hämtas här: