Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Avslutade 90-konton

Linköpings Moskéstiftelse har den 18 juni 2024 på…

Läs mer
HOPE att leva vidare ny 90-kontoinnehavare

HOPE att leva vidare har den 3 juni…

Läs mer
The Aweil Dream ny 90-kontoinnehavare

The Aweil Dream har den 30 maj 2024…

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vi säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. Under det senaste verksamhetsåret fanns det 449 organisationerna med 90-konto som använder vår logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits i över 80 år för givarens trygghet.

Statistik

Här finns årlig sammanställd statistik att ta del av och hur givandet har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren iform av gåvor från privatpersoner och bidrag från företag, organisationer, myndigheter. Statistiken nedan avser år 2022.

36.9 Gåvor från privatpersoner
25.5 Intäkter från myndigheter
10.9 Intäkter från organisation
18.1 Intäkter övrigt inkl.finans
8.6 Intäkter från företag

Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Vi bevakar givarens intresse av att gåvan används till avsett ändamål. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur insamlingar ska gå till eller något krav på tillstånd för att samla in pengar. 90-kontot är en välkänd kvalitetsstämpel med högt förtroende bland den svenska allmänheten. 90-kontot och vår logotyp talar om för givaren att det är en kontrollerad organisation. De betyder att det är en seriös organisation som uppfyller våra krav på att insamlade medel används till ändamålet utan oskäliga kostnader. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot samt Swish-nummer som börjar på 90.  För att allmänheten ska se att det är en kontrollerad organisation ska organisationer som har 90-konto använda vår logotyp i sin marknadsföring av insamlingar. Som givare kan du känna dig trygg när du ger en gåva till en organisation med 90-konto.