Blanketter 90-konto

Under Ansökan/blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik 90-kontoorganisationerna

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Här finns också nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationerna.

Aktuellt

14 Juni, 2019
Gåvan Sverige har den 14 juni 2019...
25 April, 2019
Svensk Insamlingskontroll har den 25...
17 April, 2019
Insamlingsstiftelsen Rewildning Europe...

Pressreleaser