Blanketter 90-konto

Under Ansökan/blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik 90-kontoorganisationerna

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Här finns också nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationerna.

Aktuellt

25 April, 2019
Svensk Insamlingskontroll har den 25...
17 April, 2019
Insamlingsstiftelsen Rewildning Europe...
15 April, 2019
Öppen Gemenskap har den 15 april 2019...

Pressreleaser