A World of Friends

070-542 57 74 www.aworldoffriends.se info@aworldoffriends.se

Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

Ge en gåva

PG:
901232-9

Swish:
9012329

Org nr:
814801-2324

90-konto sedan:
1997

Nyckeltal för A World of Friends

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)608522664
Eget kapital (tkr)352259
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%