Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post.

Telefon och öppetider

Kansliets telefon- och öppettider är måndag till och med fredag
kl. 09.00-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00


Telefon vxl: 08-783 80 60
Besöksadress: Storgatan 19 Stockholm
Postadress: Box 55961, 102 16 STOCKHOLM

Kontaktinformation till kansliet

Lena Hörnblad

Kanslichef

Telefon: 08-783 80 61

Tommy Jonsson

Controller/Ekonomiansvarig

Telefon: 08-783 80 63

Petra Seth

Koordinator

Telefon: 08-783 80 62

Fotograf: Jonathan Eyre

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vanliga frågor och svar:

Hur lång handläggningstid är det för ansökan om 90-konto?

Om ansökan är komplett  och den inte kommer in under semesterperiod är vår  handläggningstid upp till fyra veckor.

Vilka handlingar ingår i rapportpaketet?

Rapportpaketet som ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut ska bestå av:

  • signerad årsredovisning och ev. koncernredovisning
  • revisionsberättelse
  • revisorns PM avseende iaktagelser vid revisionen för räkenskpsåret
  • blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningar till rapportpaketet för aktuellt räkenskapsår

Kan handlingarna signeras digitalt?

När en ny organisation ansöker om 90-konto godtas digital signatur på alla handlingar utom blanketterna för ansökan om 90 PG-konto hos Nordea och 90 BG-nummer i valfri bank. Dessa blanketter ska skrivas under för hand och skickas in i original. Övriga handlingar för ansökan om 90-konto kan skickas in digitalt till info@insamlingskontroll.se. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur alla handlingar som skickas in till oss. Om en befintlig organisation vill öppna ytterligare 90-konton ska blanketterna för ansökan om 90 PG-konto och 90 BG-nummer skrivas under för hand och skickas in med posten.

När ska rapportpaketet skickas in?

Den 31 maj är sista dagen för organisationer med räkenskapsår som kalenderår att skicka in rapportpaketet. För övriga gäller att rapportpaketet ska skickas in senast fem månader efter räkenskapsårets slut. Rapportpaketet skickas in digitalt till e-postadressen redovisning@insamlingskontroll.se. Ange organisationens namn i rubriken.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt våra föreskrifter ska 90-kontoinnehavaren senast fem månader efter varje räkenskapsårs slut, skicka in kopia av följande handlingar: årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen och blanketterna för resultaträkning och nyckeltal enligt anvisningarna till rapportpaketet. Vid en för sent inlämnad redovisning debiteras 90-kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig. Den senaste årsredovisningen ska finnas publicerad på 90-kontoinnehavarens hemsida.

På sidan 90-konto organisationer hittar du information om 90-kontoinnehavarna och länkar till deras hemsidor. Årsredovisningen hittas ofta under rubriker som Organisation och Om oss.

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Hur ska 90-kontoinnehavare rapportera resultat och effekt av sin verksamhet?

Organisationer med 90-konto ska i den del av årsredovisningen som kallas förvaltningsberättelse lämna en utförligt redogörelse för hur ändamålet främjats under året, beskriva måluppfyllelse samt redovisa vilka resultat och effekter man uppnått med ändamålsarbetet, se Svensk Insamlingskontrolls anvisningar till rapportpaketet. Mer information om hur man mäter och rapporterar resultat och effekt av sin verksamhet finns på den ideella föreningen Effektfullts hemsida.

När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaderna augusti till oktober. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras på vår hemsida under fliken 90-konto efter att granskningen har slutförts.