Vad är Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Våra huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Föreningen leds av en styrelse där varje huvudman utser en ledamot och en suppleant. Ledamöterna utser en ordförande som ska vara lagfaren och erfaren i domarvärv, och väljer inom sig, en vice ordförande. Svensk insamlingskontrolls kanslichef ingår i styrelsen

De organisationer som beviljas 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Svensk Insamlingskontrolls syfte

Vårt syfte är att verka för att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Vi beslutar om föreskrifter och hjälper innehavare av 90-konto med råd och anvisningar. Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare. Vi ger allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare information om de organisationer som har 90-konto

90-kontots historia

Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).
Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF.

År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. 90-kontot har funnits i snart 80 år. De första 90-kontona öppnade under januari/februari 1944. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro.  90-kontona är i dag är sjusiffriga då det tillkommit en extra kontrollsiffra.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll. Det går idag också att koppla ett swishnummer till 90-kontot med motsvarande nummer.

Vad är ett 90-konto och hur ansöker vi om som organisation om 90-konto

Internationellt samarbete

Svensk Insamlingskontroll är medlem av Charity Monitoring Worldwide (CMW), det globala nätverket av kontrollorganisationer (tidigare namn ICFO – International Committee on Fundraising Organizations). För närvarande består CMW:s nätverk av medlemmar av tjugo organisationer i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Varje medlem är en kontrollorganisation i sitt land och analyserar och rapporterar om insamlingsorganisationer enligt egna standarder och principer.

Site: www.charitymonitoringworldwide.org
E-mail: info@charitymonitoringworldwide.org