Gåvomottagare för skattereduktion

Så kan ni som organisation bli godkänd som gåvomottagare

En av förutsättningarna för att en privatperson som ger en gåva till en ideell organisation ska kunna få skattereduktion är att den som tar emot gåvan är godkänd som gåvomottagare. Ansökan om att bli godkänd som gåvomottagare görs kostnadsfritt hos Skatteverket.

För att bli godkänd som gåvomottagare krävs följande.

  • Organisationen ska uppfylla alla villkor som det innebär att vara allmännyttig.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Det kan gälla hela eller delar av verksamheten.
  • Organisationen ska kunna visa vilka gåvor den tar emot och hur de används. Det ska kunna visas med hjälp av bokföringen eller motsvarande underlag.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

När din organisation är godkänd gåvomottagare behöver du lämna kontrolluppgifter för gåvor som kan ge rätt till skattereduktion.

Mer information om ansökan om att bli godkänd gåvomottagare och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för den som kan få skattereduktion hittar du på skatteverkets hemsida.

För närvarande är cirka 150 organisationer med 90-konto registrerade som godkända gåvomottagare. På Skatteverkets hemsida finns en lista över vilka organisationer som är godkända gåvomottagare. skatteverket.se