1 oktober, 2020
Avslutade 90-konton

Reumatiker i Samverkan, RIS har på egen begäran den 1 oktober 2020 avslutat sina 90-konton PG 900762-2 och BG 900-7626.

25 september, 2020
Riksbankens nya föreskrifter för inlösen av ogiltiga sedlar

Den 1 oktober 2020 träder Riksbankens nya föreskrifter i kraft, vilket innebär att bara den som ägde sedlarna när de blivit ogiltiga samt dödsbon har möjlighet att lösa in dem. Det betyder att ogiltiga sedlar som till exempel har sålts, getts som gåva eller ha samlats in efter att de blivit ogiltiga inte längre kan lösas in. Privatpersoner har fortfarande möjlighet att lösa in sina kvarvarande ogiltiga sedlar och därefter skänka värdet av dem till en insamling.
Avgiften för att lösa in ogiltiga sedlar höjs till 200 kr.
 
Se Riksbankens hemsida för mer information om hur man gör för att lösa in ogiltiga sedlar.
 

22 september, 2020
Ändrat datum för informationsseminarium

På grund av den rådande situationen har informationsseminariet den 16 oktober 2020 flyttats fram till fredagen den 5 februari 2021.
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 och återkommer längre fram med information om på vilket sätt seminariet kommer att genomföras.

11 augusti, 2020
Avslutat 90-konto

Barnens Framtid har på egen begäran den 11 augusti 2020 avslutat sitt 90-konto PG 900602-4. 

24 juni, 2020
Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har på egen begäran den 24 juni 2020 avslutat sina 90-konton PG 900940-8, BG 900-9408 och Swishnummer 9009408.

19 maj, 2020
Avslutade 90-konton

Gåvan Sverige har på egen begäran den 18 maj 2020 avslutat sina 90-konton PG 900675-0
 och BG 900-6750.
 

27 april, 2020
Avslutade 90-konton

Flickors utbildning i Kamerun har på egen begäran den 27 april 2020 avslutat sina 90-konton PG 900280-9
 och BG 900-2809
 

7 januari, 2020
Avslutat 90-konto

Kolmårdens Insamlingsstiftelse har på egen begäran den 2 januari 2020 avslutat sitt 90-konto PG 900541-4.