10 april, 2024
Informationsbrev april 2024

Vårens informationsbrev till organisationer med 90-konto och deras revisorer har idag skickats ut digitalt. Det finns också att ta del av här.

4 april, 2024
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har i april 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton.

Insamlingsstiftelsen Perus Vänner har avslutat sina 90-konton PG 900576-0, BG 900-5760 och Swish 9005760.

Involvaid har avslutat sina 90-konton PG 900232-0, BG 900-2320 och Swish 9002320.

Stiftelsen Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse har avslutat sina 90-konton PG 900810-3 och BG 900-8103.

West Pride har avslutat sina 90-konton PG 900682-6, BG 900-6826 och Swish 9006826.

 

 

15 mars, 2024
Föreningen Emmaus Åkvarn byter namn till Föreningen Emmpatus Åkvarn

Föreningen Emmaus Åkvarn har den 15 mars 2024 ändrat namn till Föreningen Emmpatus Åkvarn.

13 februari, 2024
Bombali Health Development byter namn till Bridging Health Development

Bombali Health Development har den 13 ferbuari 2024 bytt namn till Bridging Health Development.

12 februari, 2024
Emmaus Fredriksdal byter namn till Emmpatus Fredriksdal

Föreningen Emmaus Fredriksdal har den 12 februari 2024 ändrat namn till Emmpatus Fredriksal.

19 januari, 2024
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har i januari 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton.

Bharat Indien-Bistånd har avslutat sina 90-konton PG 900919-2, BG 900-9192 och Swish 9009192.

Cancerhjälpen har avslutat sina 90-konton PG 900437-5, BG 900-4375 och Swish 9004375.

Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden har avslutat sina 90-konto PG 900410-2, BG 900-4102 och Swish 9004102.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond – Diabetesfonden har avslutat sina 90-konton PG 900901-0, PG 900029-0 och BG 900-9010, BG 900-0290 samt Swish 9009010.

 

 

14 november, 2023
Tjejjouren Väst byter namn till Maana

Tjejjouren Väst har i november 2023 ändrat namn till Maana.

23 oktober, 2023
Informationsseminarium den 20 oktober 2023

Det var över 180 personer som mötte upp vid vårt seminarium i Bonnierhuset på förmiddagen den 20 oktober där vi uppmärksammade att det i år är 80 år sedan 90-kontot grundades. Vi tackar deltagarna och våra föreläsare Thomas Seifert från Nordea, Sofia Westerberg från GetSwish och Lars-Åke Edenfeldt från Transformationsprogrammet som berättade om Nyheter inom betalningsområdet. Tack också till Jeanette Fors-Andrée som avslutade seminariet med sin föreläsning på temat krishantering och kriskommunikation i ett allt tuffare medieklimat.

 

3 oktober, 2023
Välkommen till vårt seminarium!

Fredagen den 20 oktober 2023 håller vi vårt årliga informationsseminarium i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Seminariet riktar sig till 90-kontoinnehavare och deras revisorer. Anmälan till seminariet är nu stängd. Sen anmälan kan göras via info@insamlingskontroll.se i mån av plats.

Program

08.45 Samling med fika och mingel

09.15 Ordförande Sven Johannisson hälsar välkomna

Information från Svensk Insamlingskontroll, Lena Hörnblad och Tommy Jonsson

09.45 Nyheter inom betalningsområdet

Bankneutral lösning för 90-konto, Thomas Seifert, Nordea

Swish återkommande betalningar, Sofia Westerberg, Get Swish

P27, vad händer nu? Lars-Åke Edenfeldt, Transformationsprogrammet

Panelsamtal med frågestund

10.45 Paus

11.00 Krishantering och kriskommunikation, Jeanette Fors-Andrée, krisexpert och mediatränare ger råd om hur man i en allt mer polariserad värld undviker förtroendekriser och mediedrev.

11.45 Sammanfattning och avslutning

 

13 september, 2023
Eskilstuna Stadsmission byter namn till Sörmlands Stadsmission

Eskilstuna Stadsmission har i september 2023 ändrat namn till Sörmlands Stadsmission.