17 februari, 2021
Avslutade 90-konton

Föreningen Elia har på egen begäran den 17 februari 2021 avslutat sina 90-konton PG 900586-9 och BG 900-5869 samt swish 9005869.

9 februari, 2021
Webbinarium den 5 februari 2021

För den som missade webbinariet den 5 februari finns här möjlighet att se inspelningen.

8 januari, 2021
Avslutade 90-konton

Följande organisationer har på egen begäran den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton.
 
Insamlingsstiftelsen Bräcke Diakoni PG 900615-6, 900642-0, BG 900-6156, 900-6420 samt swish 9006156
Stiftelsen Zonny PG 900467-2, BG 900-4672 samt swish 9004672
Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad PG 900548-9, BG 900-5489
Out of Ashes PG 900613-1 samt swish 9006131
Project Playground Sverige PG 900473-0, 900520-8, BG 900-4730, 900-5208 samt swish 9004730

25 november, 2020
Varning för försök till telefonbedrägeri!

Svensk Insamlingskontroll varnar för att en person säger sig ringa på uppdrag av oss för att kontrollera att frågor vad gäller organisationernas IT. Det är bluff och kan vara försök till bedrägeri.
 
Polisen ger följande råd för att skydda sig mot telefonbedrägerier:

Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

1 oktober, 2020
Avslutade 90-konton

Reumatiker i Samverkan, RIS har på egen begäran den 1 oktober 2020 avslutat sina 90-konton PG 900762-2 och BG 900-7626.

25 september, 2020
Riksbankens nya föreskrifter för inlösen av ogiltiga sedlar

Den 1 oktober 2020 träder Riksbankens nya föreskrifter i kraft, vilket innebär att bara den som ägde sedlarna när de blivit ogiltiga samt dödsbon har möjlighet att lösa in dem. Det betyder att ogiltiga sedlar som till exempel har sålts, getts som gåva eller ha samlats in efter att de blivit ogiltiga inte längre kan lösas in. Privatpersoner har fortfarande möjlighet att lösa in sina kvarvarande ogiltiga sedlar och därefter skänka värdet av dem till en insamling.
Avgiften för att lösa in ogiltiga sedlar höjs till 200 kr.
 
Se Riksbankens hemsida för mer information om hur man gör för att lösa in ogiltiga sedlar.
 

22 september, 2020
Ändrat datum för informationsseminarium

På grund av den rådande situationen har informationsseminariet den 16 oktober 2020 flyttats fram till fredagen den 5 februari 2021.
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 och återkommer längre fram med information om på vilket sätt seminariet kommer att genomföras.

11 augusti, 2020
Avslutat 90-konto

Barnens Framtid har på egen begäran den 11 augusti 2020 avslutat sitt 90-konto PG 900602-4. 

24 juni, 2020
Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har på egen begäran den 24 juni 2020 avslutat sina 90-konton PG 900940-8, BG 900-9408 och Swishnummer 9009408.