16 februari, 2018
Avslutade 90-konton

Stiftelsen Surgicon har på egen begäran den 16 februari 2018 avslutat sina 90-konton PG 900517-4 och BG 900-5174.

30 januari, 2018
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen har på egen begärn den 30 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 901036-4.

22 januari, 2018
Avslutade 90-konton

Stiftelsen Noaks Ark har på egen begäran den 19 januari 2018 avslutat sina 90-konton PG 900717-0, 900718-8 och BG 900-7170 samt 900-7188.

12 januari, 2018
Avslutade 90-konton

Internationella Stiftelsen Barnens Ark har den 12 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900501-8, BG 900-5018 och 900-4045.

8 januari, 2018
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa har på egen begäran den 8 januari 2018 avslutat sitt 90-konto 900132-2.

4 januari, 2018
Avslutade 90-konton

PACS, Pan Asia Cooperation Society har den 4 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900092-8 och BG 900-0928.

2 januari, 2018
Avslutade 90-konton

Levande Familjer har på egen begäran den 2 januari 2018 avslutat sina 90-konton PG 900457-3 och BG 900-4573.

Svenska Epilepsiförbundet har på egen begäran den 2 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 900411-0.

1 september, 2017
Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen AAPKI Foundation har den 1 september 2017 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900102-5 och BG 900-1025.

17 augusti, 2017
Avslutat 90-konto

Zambian Association for Sustainable Projects ZASP har på egen begäran den 17 augusti 2017 avslutat sitt 90-konto PG 900782-4.

20 juli, 2017
Avslutat 90-konto

Föreningen LHON Eye Society har på egen begäran den 19 juli 2017 avslutat sitt 90-konto BG 900-2890.