13 augusti, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

SAM-hjälp har den 11 juli 2013 beviljats 90-konto PG 900341-9 och den 8 augusti 2013 beviljats 90-konto BG 900-3419.

Föreningens syfte är att via insamlade medel, bidrag och varor för second Hand bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i första hand i Europa.

13 augusti, 2013
Nya 90-konton

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har den 12 juni 2013 beviljats 90-konto PG 900340-1 och den 2 juli 2013 beviljats 90-konto BG 900-3401. Stiftelsen har sedan tidigare PG 907090-5 och BG 907-0905.

20 juni, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Förening För Barnens Bästa har den 20 juni 2013 beviljats 90-konto PG 900336-9.

Föreningens övergripande mål är att i av föreningen utsedda mottagarländer hjälpa fattiga och utslagna människor utan begränsning till viss familj, barnhem eller bestämda personer, skapa förutsättningar för självförsörjning ”hjälp-till-självhjälp, lämna understöd för beredande av vård, uppfostran, undervisning och utbildning, utföra hjälpverksamhet till behövande människor oberoende av religion och härstamning.

 

14 juni, 2013
Nytt 90-konto

Föreningen Reningsborg har den 14 juni 2013 beviljats 90-konto BG 900-6933. Föreningen har sedan tidigare 90-konto PG 900693-3.

13 juni, 2013
Nytt 90-konto

Terrafem har den 12 juni 2013 beviljats 90-konto BG 901-0687. Föreningen har sedan tidigare 90-konto PG 901068-7.

16 maj, 2013
Nytt 90-konto

Mag- och Tarmförbundet har den 15 maj 2013 beviljats 90-konto BG 900-3021. Förbundet har sedan tidigare 90-konto PG 900302-1.

16 april, 2013
Nytt 90-konto

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden har den 16 april 2013 beviljats 90-konto PG 900334-4.  Alzheimerfonden har sedan tidigare PG 901119-8 och BG 901-1198.

8 april, 2013
Nytt 90-konto

Djurskyddet Sverige har den 3 april 2013 beviljats 90-konto PG 900333-6. Djurskyddet Sverige har sedan tidigare 90-konto PG 900106-6 och BG 900-1066.

8 april, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Henrik Superman har den 19 december 2012 beviljats 90-konto PG 900321-1 och den 26 mars 2013 beviljats 90-konto BG 900-3211.

Stiftelsens ska ha till ändamål att stödja cancersjuka barn och deras familjer i Sverige samt därtill stödja barncancerforskning. Angivet ändamål ska av stiftelsen tillgodoses genom utgivande av bidrag eller stipendier, avsedda att täcka kostnader för resor och utrustning som kan underlätta drabbade barn och deras familjer. Bidrag må även ifrågakomma till forskning inom barncancerområdet.

25 februari, 2013
Ny 90-kontoinnehavare

Trossamfundet Gemensam Framtid har den 23 januari 2013 beviljats 90-konto PG 900328-6 och den 25 februari 2013 beviljats 90-konto BG 900-2386.

Trossamfundet Gemensam Framtid är en kyrka vars uppgift är att förkunna evengeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Gemensam Framtid vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.