7 februari, 2013
Nytt 90-konto

Nordisk Hjälp har den 28 januari 2013 beviljats 90-konto PG 900323-7. Föreningen har sedan tidigare 90-konto PG 900112-4 och BG 900-1124.  Föreningens ändamål är att stödja fattiga och faderlösa barn i Mellanöstern.

5 februari, 2013
Nytt 90-konto

Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse har den 1 februari 2013 beviljats 90-konto BG 900-1777. Stiftelsen har sedan tidigare 90-konto PG 900177-7.  Stiftelsens ändamål är att varaktigt förbättra livsvillkoren för utsatta flickor och kvinnor, i första hand boende i utvecklingsländer, för att långsiktigt främja dessa gruppers utbildning, hälso- och sjukvård samt aktivt verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning.

18 januari, 2013
Nytt 90-konto

Stiftelsen Radiohjälpen har den 28 november 2012 beviljats 90-konto 900417-9 och den 7 januari 2013 beviljats 90-konto BG 900-3179.

Radiohjälpen har sedan tidigare 90-konto PG 901950-6 och BG 901-9506.

Stiftelsens ändamål är att informera och lämna medel för främjande av sådan stiftelses eller organisations verksamhet, som avser att främja vård och fostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller  utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

7 december, 2012
Nytt 90-konto

Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation har den 17 oktober 2012 beviljats 90-konto PG 900910-4 och den 27 november 2012 beviljats 90-konto BG 900-3104. Stiftelsen har sedan tidigare 90-konto
PG 900186-8 och BG 900-1868.

14 november, 2012
Ny kontoinnehavare

Jag Bryr Mig Om har den 5 november 2012 beviljats 90-konto PG 900309-6 och den 12 november 2012 beviljats 90-konto BG 900-3096.

Föreningens ändamål är att aktivt stödja, ge och skapa utbildning och program för personlig utveckling till unga människor med någon form av emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris eller vars föräldrar och ev. syskon som har/haft emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris, att aktivt stödja och skapa utbildning och program för personlig utveckling till unga människor med någon form av emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris samt/eller vars föräldrar och ev. syskon som har/haft emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris, att sprida kunskap och information avseende livssituationen för unga människor med någon form av emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris samt/eller vars föräldrar och ev. syskon som har/haft emotionell/känslomässig/psykisk ohälsa och/eller störning eller kris.

17 september, 2012
Nytt 90-konto

Föreningen Psykisk Hälsa har den 14 september 2012 beviljats 90-konto BG 900-8533. Föreningen har sedan tidigare 90-konto PG 900853-3.

20 augusti, 2012
Ny kontoinnehavare

Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer har den 17 augusti 2012 beviljats 90-konto PG 900294-0.
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område, att där så kan ske på annat sätt själva vidtaga eller stödja åtgärder som avse att bekämpa sjukdomar av ifrågavarande slag.

11 juli, 2012
Nytt 90-konto

Individuell Människohjälp beviljades 90-konto PG 900288-2 den 26 juni 2012. Detta 90-konto ska användas tillsammans med Svenska Röda Korset i kampanjen Läxhjälp i Malmö.

14 juni, 2012
Nytt 90-konto

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund har den 14 juni 2012 beviljats 90-konto BG 900-2171. Föreningen har sedan tidigare 90-konto PG 900217-1.
Föreningens vision är att genom utvecklingsinsatser bistå människor att  förbättra sina levnadsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor och agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom. Föreningens ändamål är bl.a. att på olika ätt stödja utvecklingsinsatser som omfattar grundutbildning (alfabetisering) för vuxna och ungdomar, främst i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten består av experstöd,finansiering av projekt och påverkansarbete.

16 februari, 2012
Nya 90-kontoinnehavare

Clownronden, ideell förening beviljades 90-konton den 30 december 2011 PG 90-02-70-0 och den 14 februari 2012 BG 900-2700. Clownroden har bl.a. till ändamål att ge barn på sjukhus och liknande vårdinstitutioner möjlighet att möta och använda sig av humor, skratt, drömmar och fantasi, se vidare under 90-konto.

Sveriges Olympiska Kommitté beviljades 90-konton den 26 januari 2012 PG 90 02 74-2 och den 15 februari 2012 BG 900-2742. Sveriges Olympiska Kommitté har bl.a. till ändamål att vara den svenska idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor, se vidare under 9o-konto.