Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 maj 2022 att frånta Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia rätten att använda 90-konto PG 900632-1 samt Swishnr 9006321.

Stiftelsen har inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll eller i övrigt följt våra föreskrifter.

19 november, 2021
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 19 november 2021 beslutat att frånta Föreningen Yari rätten att inneha 90-konto PG 900032-4 och BG 900-0324 samt Swish-nummer 9000324 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 3 maj 2021 fråntagit Stiftelsen Teskedsorden rätten att använda 90-kontona PG 900275-9 och BG 900-2759 samt swishnummer 9002759 på grund av att stiftelsen gått i konkurs.

1 oktober, 2020
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 1 oktober 2020 beslutat att frånta Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund rätten att inneha 90-konto PG 900234-6, BG 900-2346 samt Swish 9002346 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. 

12 juni, 2020
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Insamlingsstiftelsen för IVF rätten att inneha 90-konto PG 900643-8, BG 900-6438 och Swish nr 9006438  och  Stiftelsen Ungdom mot Våld rätten att inneha 90-konto PG 900446-6 och BG 900-4466 på grund av att organisationerna inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften. 

4 augusti, 2019
Indragna konton

Svensk Insamlingskontroll har den 22 juli 2019 beslutat att frånta Flimo.se rätten att inneha 90-konto PG 900386-4 och BG 900-3864 på grund av att organisationen inte kommit in med räkenskaper för 2018 i tid. 

25 april, 2019
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 25 april 2019 beslutat att frånta Al Sham Relief Välgörenhet rätten att inneha 90-konto PG 900537-2, BG 900-5372 samt Swish 9005372 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. 

11 mars, 2019
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har 11 mars 2019 beslutat att frånta ABC – Aktiva insatser för människa och miljö rätten att inneha 90-konto PG 900743-6, BG 900-7436 samt swish 9007436 på grund av att organisationen inte inkommit med räkenskaper för det brutna verksamhetsåret 2017/2018.

 

7 september, 2018
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 5 september 2018 beslutat att frånta Kurdistan Children’s Fund, Insamlingsstiftelse rätten att inneha 90-konto PG 900573-7 ocg BG 900-5737 på grund av att de inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

20 augusti, 2018
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 14 augusti 2018 att frånta Föreningen Eternal rätten att använda 90-konto PG 900589-3 och BG 900-5893 på grund av att föreningen inte har ansökt om förlängd giltighet för sina 90-konton.