6 oktober, 2016
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 oktober 2016 att frånta International Aid Services rätten att använda 90-konto PG 900042-3 på grund av att föreningen inte har inkommit med räkenskaper för 2015 i tid.

27 september, 2016
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 september 2016 att frånta Livslustfonden Cancer. För dig som har eller har haft cancer rätten att använda 90-konto 900423-5 på grund av att föreningen  inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2015.

7 september, 2016
Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7 september 2016 att frånta Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning rätten att använda 90-kontona PG 900348-4 och BG 900-3484 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid.

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 9 juni 2016 beslutat att frånta RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnor rätten att använda 90-kontona PG 900273-4 och BG 900-2734 på grund av att de inte har följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

26 november, 2015
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutde den 25 november 2015 att frånta Insamlingsstiftelsen Limitless Travel rätten att inneha 90-konto PG 900335-1 och BG 900-3351 på grund av att stiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontroll föreskrifter.

23 oktober, 2015
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 oktober 2015 att frånta Socionomer utan Gränser rätten att använda 90-kontona PG 900308-8 och BG 900-3088 bland annat på grund av att föreningen inte har en sund ekonomi.

10 september, 2014
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har den 4 september 2014 fråntagit Psykoterapistiftelsen för Främjandet av Psykisk hälsa rätten att använda 90-konto PG 900416-9 på grund av att stiftelsen har haft för höga förvaltningskostnader.

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har den 27 maj 2014 fråntagit Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900651-1 och BG 900-6511 på grund av att stiftelsen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

26 september, 2013
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har den 26 september 2013 beslutat att frånta Fyra Tassar – Insamlingsstiftelse för djurskydd rätten att använda 90-kontona PG 900269-2 och BG 900-2692 bland annat på grund av att någon årsredovisning inte skickats in.

11 juli, 2013
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit föreningen Unga Liv rätten att använda 90-konto PG 900043-1 på grund av att föreningen har gått i konkurs.