13 mars, 2013
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har den 19 februari 2013 fråntagit Insamlingsstiftelsen Barn i Tredje Världen rätten att använda 90-konto PG 900455-7. Stiftelsen har inte ansökt om förlängd giltighetstid för sitt 90-konto.

19 juli, 2012
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juli 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Gamla går ut rätten att använda 90-konto PG 900237-9 på grund av att stiftelsen inte har bedrivit någon offentlig  insamling.

16 juli, 2012
Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 20 juni 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm rätten att använda 90-konto PG 900373-2 på grund av att stiftelsen inte har betalt årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.