Aktuellt

15 Juni, 2021

Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Vi offentliggör idag vår statistik för 2020.

Se vidare under fliken statistik.

24 Juni, 2020

Insamlade medel till den ideella sektorn uppgick till 18,6 miljarder kronor

Vi offentliggör idag vår statistik för 2019.

Se vidare under fliken statistik.

27 Juni, 2019

Ny statistik: svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

Vi offentliggör idag ny statistik för 2018.

Se vidare under fliken statistik.

19 Juni, 2019

Utbetalningar till ändamålet på rekordnivå

Vi offentliggör idag vår statistik för 2018.

Se vidare under fliken statistik.

22 Oktober, 2018

90-kontot 75 år!

90-kontot skapades under hösten 1943 av Näringslivets Granskningsnämnd och firar 75 år denna höst. 1980 ombildades organisationen till det som idag är Svensk Insamlingskontroll vilket i år uppmärksammades vid det årliga informationsseminariet den 19 oktober i Bonnierhuset. 1944 samlades det in 20 miljoner kronor, och 2017 samlades det in hela 21 miljarder kronor i Sverige. Se pressmeddelande

19 Juni, 2018

Allmänhetens gåvor fortsätter att öka

Vi offentliggör idag vår statistik för 2017.

Se vidare under fliken statistik.

15 Augusti, 2017

Gåvor från allmänheten ökar

Vi offentliggör idag vår statistik för 2016.

Se vidare under fliken statistik.

 

9 November, 2016

Insamling till 90-konton når nya rekordnivåer

Nu är statistiken för 2015 fastställd. Se vidare under fliken statistik.

27 September, 2016

Allmänhetens gåvor ökade med 1 miljard

Vi offentliggör idag vår statistik för 2015.

Se vidare under fliken statistik.

Den definitiva statistiken publiceras november 2016.

9 September, 2015

Statistik för insamlingsåret 2014

Vi presenterar preliminär statistik för insamlingsåret 2014.

Se vidare under fliken statistik.

Den definitiva statistiken publiceras november 2015.