Aktuellt

7 September, 2016

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7 september 2016 att frånta Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning rätten att använda 90-kontona PG 900348-4 och BG 900-3484 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid.

9 Juni, 2016

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 9 juni 2016 beslutat att frånta RSK Riksföreningen Stoppa mäns våld mot Kvinnor rätten att använda 90-kontona PG 900273-4 och BG 900-2734 på grund av att de inte har följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

26 November, 2015

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutde den 25 november 2015 att frånta Insamlingsstiftelsen Limitless Travel rätten att inneha 90-konto PG 900335-1 och BG 900-3351 på grund av att stiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontroll föreskrifter.

23 Oktober, 2015

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 oktober 2015 att frånta Socionomer utan Gränser rätten att använda 90-kontona PG 900308-8 och BG 900-3088 bland annat på grund av att föreningen inte har en sund ekonomi.