Aktuellt

26 Mars, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer mars 2021

15 Januari, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer januari 2021

21 Oktober, 2020

Brev ställt till organisationer och deras revisorer oktober 2020

3 April, 2020

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer april 2020

17 Mars, 2020

Angående rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus får vi många frågor från organisationer som undrar hur vi ställer oss till att årsmötet skjuts upp för att minska risken för smitta. Den ekonomiska rapporteringen till oss är inte beroende av att årsmötet har antagit årsredovisningen och beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Frågan om när årsmöte ska hållas är något som regleras i organisationens egna stadgar och bör diskuteras med revisorn.

 

Vi får också frågor om årsredovisningen kan signeras digitalt och om styrelsemöten kan hållas via Skype, Teams eller liknande. Vi godkänner liksom Bolagsverket elektronisk signering av årsredovisningar och protokoll. Vi ser positivt på att man kan hitta digitala lösningar för att genomföra möten.

 

Rapportpaketet kan skickas in digitalt till redovisning@insamlingskontroll.se

16 Januari, 2020

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer januari 2020

28 Oktober, 2019

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer oktober 2019

4 April, 2019

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer april 2019

17 Januari, 2019

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer januari 2019

31 Oktober, 2018

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer oktober 2018