Aktuellt

11 Augusti, 2020

Avslutat 90-konto

Barnens Framtid har på egen begäran den 11 augusti 2020 avslutat sitt 90-konto PG 900602-4. 

2 Juli, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Friends of The Panzi Hospital har den 1 juli 2020 beviljats 90-konto PG 900697-4 och

BG 900-6974.

Föreningens ändamål är att stötta Panzisjukhuset och dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att främja samhällsdebatten kring situationen i östra DR Kongo

24 Juni, 2020

Insamlade medel till den ideella sektorn uppgick till 18,6 miljarder kronor

Vi offentliggör idag vår statistik för 2019.

Se vidare under fliken statistik.

24 Juni, 2020

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har på egen begäran den 24 juni 2020 avslutat sina 90-konton PG 900940-8, BG 900-9408 och Swishnummer 9009408.

12 Juni, 2020

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Insamlingsstiftelsen för IVF rätten att inneha 90-konto PG 900643-8, BG 900-6438 och Swish nr 9006438  och  Stiftelsen Ungdom mot Våld rätten att inneha 90-konto PG 900446-6 och BG 900-4466 på grund av att organisationerna inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften. 

8 Juni, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden har den 8 juni 2020 beviljats 90-konto PG 900698-2 och BG 900-6982. Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkade insatser för barn & ungas ökade välmående genom byggandet & drift av förskolor & skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

27 Maj, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar har den 26 maj 2020 beviljats 90-konto PG 900703-0 och BG 900-7030.

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

19 Maj, 2020

Avslutade 90-konton

Gåvan Sverige har på egen begäran den 18 maj 2020 avslutat sina 90-konton PG 900675-0
 och BG 900-6750.
 

27 April, 2020

Avslutade 90-konton

Flickors utbildning i Kamerun har på egen begäran den 27 april 2020 avslutat sina 90-konton PG 900280-9
 och BG 900-2809
 

15 April, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har den 15 april 2020 beviljats 90-konto PG 900694-1 och BG 900-6941.

Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Förbundet har även till uppgift att:

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

·         Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

·         Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

·         Företräda förbundet inom och utom landet.

·         Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.