Aktuellt

18 Augusti, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Lean On Me har den 18 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900764-2 och BG 900-7642.

 

Stiftelsens ändamål är att stötta, stimulera och förbättra livskvalitén för barn och ungdomar, som genom sjukdom, olycka, eller social misär har fått en hård och orättvis start i livet, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.

Stiftelsens ändamål ska fullföljas bland annat genom positiva och inspirerande upplevelser, men också genom fadderskap, där barn och ungdomar får långsiktigt stöd av inspirerande människor som varit i samma sits som dem, och tagit sig vidare. 100 % av Stiftelsens arbete ska fokuseras på ban och ungdomar i Sverige.  

10 Augusti, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES har den 10 augusti 2021 beviljats 90-konto PG 900766-7 och BG 900-7667.

 

Föreningens ändamål är att ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv, arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid, skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.

 

Aktuellt | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.