Aktuellt

15 Juni, 2021

Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Vi offentliggör idag vår statistik för 2020.

Se vidare under fliken statistik.

3 Juni, 2021

Avslutat 90-konton

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden har på egen begäran den 3 juni 2021 avslutat sitt 90-kontonPG 900485-4 samt swischnummer 9004854.

1 Juni, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för terapikolonier har den 1 juni 2021 beviljats 90-konto PG 900760-0.

 

Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.