Aktuellt

29 Mars, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Treskablinoll Sverige har den 29 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900757-6 och BG 900-7576.

Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

26 Mars, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer mars 2021

23 Mars, 2021

90-konto regler och föreskrifter

Stiftelsen Inventum har den 22 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900753-5 och BG 900-7535.

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.

Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.

Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.

17 Mars, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Borås Forsknings. och Utvecklingsfond mot cancer har den 16 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900756-8 och BG 900-7568.

 Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.