Aktuellt

26 Januari, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Givande Hand har den 26 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900749-3 och BG 900-7493.

 

Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

25 Januari, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Farmaceuter utan Gränser har den 25 januari 2021 beviljats 90-konto PG 900746-9 och BG 900-7469.

 

Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

15 Januari, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer januari 2021

8 Januari, 2021

Avslutade 90-konton

Följande organisationer har på egen begäran den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton.

 

Insamlingsstiftelsen Bräcke Diakoni PG 900615-6, 900642-0, BG 900-6156, 900-6420 samt swish 9006156

Stiftelsen Zonny PG 900467-2, BG 900-4672 samt swish 9004672

Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad PG 900548-9, BG 900-5489

Out of Ashes PG 900613-1 samt swish 9006131

Project Playground Sverige PG 900473-0, 900520-8, BG 900-4730, 900-5208 samt swish 9004730

Aktuellt | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.