Aktuellt

23 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Våga va' dig själv har den 23 december 2020 beviljats 90-konto PG 900739-4 och BG 900-7394.

 

Stiftelsens ändamål är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids och kulturliv. Nyckelord/ledstjärnor: Engagemang, Civilkurage, Empati, Glädje

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900734-5 och BG 900-7345.

 

Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900723-8 och BG 900-7238.

 

Stiftelsen har till ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

16 December, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Kväkarhjälpen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900735-2 och BG 900-7352.  

 

Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.

Aktuellt | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.