Aktuellt

13 November, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiften Project Playground har den 11 november 2020 bevilkats 90-konto

PG 900713-9 och BG 900-7139.

 

Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.