Aktuellt

21 Augusti, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Freezonen, Kvinno-, Tjej- och Brottsofferjour har den 21 augusti 2020 beviljats 90-konto PG 900712-1 och BG 900-7121. Föreningen har till ändamål att bedriva rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer oavsett könstillhörighet. Vårt fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld och andra typer av trakasserier. Föreningen bedriver opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn. Föreningen ingår i riksföreningen BOJ och Unizon. Föreningen sprider kunskap om och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och brott.

 

Se pressmeddelande.

 

 

20 Augusti, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Kompis Sverige har den 20 augusti 2020 beviljats 90-konto PG 900711-3 och BG 9007113. Föreningen har som ändamål att bedriva integrationsverksamhet samt med särskild målsättning att: främja mellanmänskliga kontakter, verka för social och kulturell rättvisa och människor lika värde.

 

Se pressmeddelande

11 Augusti, 2020

Avslutat 90-konto

Barnens Framtid har på egen begäran den 11 augusti 2020 avslutat sitt 90-konto PG 900602-4.