Aktuellt

24 Juni, 2020

Insamlade medel till den ideella sektorn uppgick till 18,6 miljarder kronor

Vi offentliggör idag vår statistik för 2019.

Se vidare under fliken statistik.

24 Juni, 2020

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har på egen begäran den 24 juni 2020 avslutat sina 90-konton PG 900940-8, BG 900-9408 och Swishnummer 9009408.

12 Juni, 2020

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juni 2020 att frånta Insamlingsstiftelsen för IVF rätten att inneha 90-konto PG 900643-8, BG 900-6438 och Swish nr 9006438  och  Stiftelsen Ungdom mot Våld rätten att inneha 90-konto PG 900446-6 och BG 900-4466 på grund av att organisationerna inte inkommit med räkenskaper för 2019 och inte heller betalat årsavgiften. 

8 Juni, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden har den 8 juni 2020 beviljats 90-konto PG 900698-2 och BG 900-6982. Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkade insatser för barn & ungas ökade välmående genom byggandet & drift av förskolor & skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.