Aktuellt

27 Maj, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar har den 26 maj 2020 beviljats 90-konto PG 900703-0 och BG 900-7030.

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning framstår som mindre angelägen, ska stöd kunna lämnas till annan medicinsk forskning av högre angelägenhetsgrad. Under begreppet forskning inbegripes såväl egentligt forskningsarbete som studier i anslutning därtill och anskaffande av forskningsutrustning.

19 Maj, 2020

Avslutade 90-konton

Gåvan Sverige har på egen begäran den 18 maj 2020 avslutat sina 90-konton PG 900675-0
 och BG 900-6750.