Aktuellt

27 April, 2020

Avslutade 90-konton

Flickors utbildning i Kamerun har på egen begäran den 27 april 2020 avslutat sina 90-konton PG 900280-9
 och BG 900-2809
 

15 April, 2020

Ny 90-kontoinnehavare

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté har den 15 april 2020 beviljats 90-konto PG 900694-1 och BG 900-6941.

Förbundet har till uppgift att främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det egna förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort. Det ska ske på sådant sätt att verksamheten står i överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Förbundet har även till uppgift att:

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

·         Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

·         Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

·         Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

·         Företräda förbundet inom och utom landet.

·         Efter uppdrag av övriga paralympiska specialidrottsförbund (PSF) utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

Förbundet med föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

3 April, 2020

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer april 2020