Aktuellt

28 Oktober, 2019

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer oktober 2019

23 Oktober, 2019

Avslutade 90-konton

Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden har den 23 oktober 2019 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 9000391-4 och BG 900-3941.

15 Oktober, 2019

Ny 90-kontoinnehavare

Nema Problema har den 15 oktober 2019 beviljats 90-konto PG 900681-8 och BG 900-6818.  Föreningens ändamål är att verka för ett mer inkluderande och positivare Sverige. För att uppfylla ändamålet ska föreningen driva aktiviteter som: Hjälper utrikes födda till sysselsättning, Skapar möten mellan utrikes födda och inrikes födda. Sprider en faktabaserad bild av migration och integration.

15 Oktober, 2019

Informationsseminarium

Svensk Insamlingskontrolls årliga informationsseminarium hålls fredagen den 18 oktober 2019 i Bonnierhuset.