90-konto regler och föreskrifter

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om villkoren för att en organisation ska beviljas ett 90-konto. I föreskrifterna finns även bestämmelser om kontrollen och kraven i övrigt på insamlingsorganisationer som innehar 90-konto och på den verksamhet som organisationen bedriver. Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutar om föreskrifter för 90-konto.  

 

Föreskrifter gällande styrelsen i organisationen

Organisationens styrelse ska bestå av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer som ansvarar för organisationens verksamhet. Detta innebär att man inte får ha betalningsanmärkningar, vara försatt i konkurs eller belagd med näringsförbud. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och minst 1 av dessa måste var bosatt i Sverige.

 

Krav gällande revisor

Organisationen ska ha minst en auktoriserad revisor. Revisorn ska bl.a granska hur organisationen följer sina stadgar och främjar sitt ändamål. För mer information se anvisningar för revisorer i organisation med 90-konto.

 

Våra olika policys

Svensk Insamlingskontroll följer reglerna i dataskyddsförordningen, (GDPR), se vår integritetspolicy. Eftersom Svensk Insamlingskontroll  är en ideell förening står vi inte under offentlighetsprincipen vilket innebär att vi inte lämnar ut några handlingar, se vår sekretesspolicy.

 

Årsavgift gällande 90-konto

Alla organisationer med 90-konto betalar en årsavgift. Svensk Insamlingskontrolls styrelse faställer årsavgiften som beräknas på organisationens totala verksamhetsintäkter.

 

Svensk Insamlingskontrolls logotyp

Alla organisationer med 90-konto ska i sin marknadsföring på ett tydligt sätt informera om att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Lämpligast är att använda vår logotyp. Logotypen beställs via epost efter att samtliga 90-konton har öppnats. Vidare information se guidelines för användning av logotypen.

 

Vanliga frågor

Kan en organisation ha flera 90-konton?

En 90-kontoinnehavare kan ha flera 90-konton. Det vanligaste är att 90-kontoinnehavarna har ett PlusGirokonto och ett bankgirokonto. När 90-kontoinnehavaren har beviljats ett PlusGirokonto reserverar Svensk Insamlingskontroll alltid ett...

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om...

Vem står bakom Svensk Insamlingskontroll?

Våra huvudmän är Svenskt Näringsliv, de fackliga organisationerna LO, TCO samt Saco.

Hur finansierar ni er verksamhet?

Vår verksamhet finansieras genom avgifter från de organisationer som har 90-konto.

Hur får jag er logotyp?

Genom att skicka e-post till info@insamlingskontroll.se kan du beställa logotypen. Du måste i meddelandet uppge vilken 90-kontoinnehavare som du företräder.

Vad händer med pengarna när ett 90-konto dras in?

När ett 90-konto dras in avslutas 90-kontot av PlusGiro genom Nordea och bankgirot genom Bangirocentralen för inbetalning. Pengarna går tillbaka till givaren. De pengar som redan finns på kontona får den indragna organisationen sätta in på ett...

Hur får logotypen för 90-konto användas?

Vår logotyp får endast användas av organisationer som godkänts som innehavare av 90-konto. En 90-kontoinnehavare får inte låta annan använda 90-kontot eller vår logotyp.

Hur vår logotyp får användas beskrivs i vår grafiska guideline....

Kan jag skänka pengar via Swish?

Ja, för 90-kontoinnehavare finns möjlighet att ha Swish-nummer som är samma som 90-kontonumret. På vår hemsida under 90-konto hittar du 90-kontoinnehavarnas Swishnummer.

Vad är ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt PlusGirokonto och/eller bankgironummer som inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller högt ställda krav kan av oss godkännas som 90-kontoinnehavare. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa...

Hur behandlar Svensk Insamlingskontroll personuppgifter?

Se vår Integritetspolicy som finns under fliken regler, För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur länge dessa sparas.

Sidor