17 oktober, 2012
Avslutat konto

Stiftelsen Stora Sköndal har på egen begäran den 15 oktober 2012 avslutat sitt 90-konto PG 900104-1.

20 augusti, 2012
Namnändring

Stiftelsen Reach for Change har Stiftelsen Playing for Change ändrat namn till.

11 juli, 2012
Avslut av 90-konto

Hjärt-och Lungfonden har på egen begäran den 11 juli 2012 avslutat sitt 90-konto PG 900347-6. Hjärt-och Lungfonden har kvar 90-konto PG 909192-7, 909102-6 och BG 909-1927.

11 juni, 2012
Nytt 90-konto

Stiftelsen Gävle Cancerfond har den 8 juni 2012 beviljats 90-konto BG 901-1123. Stiftelsen har sedan tidigare 90-konto PG 900112-3. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle Lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

22 februari, 2012
Pressmeddelande angående nya regler för kommunikation av 90-konto, ny hemsida

Svensk Insamlingskontroll har skickat ett pressmeddelande om de nya reglerna för kommunikation av 90-konto, ny hemsda.