6 september, 2013
Avslutat konto

Stiftelsen för Vård- och Allergiforskning har på egen begäran den 6 september 2013 avslutat sina 90-konton PG 900255-1 och BG 900-2551.

10 juli, 2013
Avslutade 90-konton

Stiftelsens Laryngfonden har på egen begäran den 30 juni 2013 avslutat sina 90-konton PG 900202-3 och BG 900-2023.

10 juni, 2013
Avslutade 90-konton

Stiftelsen Gränslös Hjälp har på egen begäran den 7 juni 2013 avslutat sina 90-konton PG 900056-3 och BG 900-0563 .

15 maj, 2013
Namnbyte

We Effect är det nya namnet på Kooperation utan Gränser sedan den 14 maj 2013.

14 maj, 2013
Avslutat 90-konto

Stiftelsens Hörselforskninghsfonden har den 13 maj 2013 på egen begäran avslutat sitt 90-konto PG 900356-7.

15 april, 2013
Namnändring

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontkat har bytt namn till Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Föreningen har samma ändamål som tidigare och samma 90-konton, PG 900087-8 och BG 900-0878.

8 april, 2013
Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Wabbie Foundation har på egen begäran den 2 april 2013 avslutat sina 90-konton PG 900205-6 och BG 900-2056.

19 februari, 2013
Namnändring

SHIA har bytt namn till MyRight – Empowers People with Disabilities.

31 januari, 2013
Avslutad 90-konto

Insamlingsstiftelsen DDSS Djurskyddsstiftelsen har den 31 januari 2013 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900250-2 och BG 900-2502.

18 januari, 2013
Avslutat 90-konto

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning har den 15 januari 2013 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900034-0 och BG 900-0340.