Alla ändamål Djur
Alla verksamhetsområden
Alla regioner
Rensa filter
Resultat:
Visar 22 aktiva konton

Djurens Rätt

08-555 914 00 www.djurensratt.se info@djurensratt.se
Nyckeltal Ge en gåva

Förbundet har till ändamål att verka för avskaffandet av plågsamma experiment på djur. Förbundet söker uppnå detta ändamål genom att samla, bekantgöra och belysa sakförhållanden angående vetenskapliga djurplågerier samt genom att befordra stiftandet av verksamma lagar däremot. Utöver vad som anges i § 1 arbetar Förbundet även för att avskaffa övriga former av förtryck mot djur.

Djurskyddet Sverige

08-673 35 11 www.djurskyddet.se info@djurskyddet.se
Nyckeltal Ge en gåva

Riksförbundets ändamål är att genom opinionsbildning och praktisk arbete verka för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi arbetar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska detta ske på ett smärtfritt sätt.

Föreningen Kattstallet

08-409 094 10 www.kattstallet.se info@kattstallet.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

Föreningen Stockholms Katthem

08-744 37 61 www.katthemmet.nu info@katthemmet.nu
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens syfte är att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt, att när katten är intagen på Katthemmet, se till att den får den vård som skäligen kan erfordras, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, med kontrakt där ägaren bland annat förbinder sig att väl vårda katten, att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplys om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han- och honkatter för att få ner kattbeståndet, att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter, för att om möjligt återplacera dessa hos rätte ägaren, att endast efter samråd veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter.

Hopajola

072-546 01 05 www.hopajola.se natur@hopajola.se
Nyckeltal Ge en gåva

Föreningens ändamål är att stödja, aktivera och stimulera naturskydd och naturvårdsinsatser i Örebro län.