Föreningen Stockholms Katthem

08-744 37 61 www.katthemmet.nu info@katthemmet.nu

Föreningens syfte är att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt, att när katten är intagen på Katthemmet, se till att den får den vård som skäligen kan erfordras, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, med kontrakt där ägaren bland annat förbinder sig att väl vårda katten, att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplys om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han- och honkatter för att få ner kattbeståndet, att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter, för att om möjligt återplacera dessa hos rätte ägaren, att endast efter samråd veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter.

Ge en gåva

PG:
900179-3

BG:
900-1793

Swish:
9001793

Org nr:
802015-4517

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Föreningen Stockholms Katthem

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 94210 62713 329
Eget kapital (tkr)198302452131402
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%