Föreningen Kattstallet

08-409 094 10 www.kattstallet.se info@kattstallet.se

Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

Ge en gåva

PG:
900224-7

BG:
900-2247

Swish:
9002247

Org nr:
802411-6066

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Föreningen Kattstallet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 4765 69110 289
Eget kapital (tkr)89111014815394
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%