Styrelsen

Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll, består av:

 

Nils Dexe, fd justitieråd, (ordförande)

 

Kerstin Bergh, fd bankdirektör, (ledamot) (vice ordförande)

 

Jenny Bodell Hagberg,redovisningsekonom, (ledamot)

 

Frank Henriksson, controller, (ledamot)

 

Niklas Beckman, sakkunnig, (ledamot)

 

Urban Engerstedt, (adjungerad ledamot)

 

Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll (ledamot)